Etter flere års arbeid har tilbakevandringenav laks økte kraftig til Vosso i år, slik Bergens Tidende skriver i dag.

Redningaksjonen har pågått siden år 2000, men ble kraftigtrappet opp i 2008 da oppdrettsnæringen, gjennom Vossolauget, bidro tiløke smoltproduksjonen og utslepingen av smolt fra elven og ut i havet.

I år venter lauget at flere tusen laks i elven i gytetiden inovember. Så mye laks har det ikke vært i elven siden 1980-tallet.