— Miljøgifter i mennesker er dramatisk redusert de siste årene, sier forskningsdirektør Janneche Utne Skåre ved Veterinærinstituttet.

Det betyr at vi får i oss mindre miljøgifter fra maten vi spiser.

For eksempel er innholdet av den kreftfremkallende miljøgiften PCB, gått ned med 80-90 prosent siden toppen rundt 1980, ifølge Utne Skåre.

I 2005/2006 ledet Utne Skåre arbeidet i Vitenskapskomiteeen for mattrygghet, som munnet ut i en omfattende rapport om helseeffekten av å spise fisk.

Konklusjonen var at det store flertallet av befolkningen spiste for lite fisk, samtidig som folk ble advart mot mer enn to laksemåltider i uken på grunn av miljøgiftinnholdet.

Janneche Utne Skåre.

Mangler helhetstenkning

Nå arbeider Utne Skåre med en tilsvarende rapport om morsmelk, som Vitenskapskomiteen skal legge frem til høsten. Innholdet av den rapporten vil bidra til å gi svar på om noe av innholdet fra rapporten av helseeffekten av å spise fisk må vurderes på nytt, men så langt mener Utne Skåre det ikke er grunnlag for å råde folk til å ikke spise laks i det hele tatt.

Hun mener forskerne som advarer mot å spise oppdrettslaks i VG mandag 10. juni, mangler helhetstenkning, og ikke veier fordelene opp mot ulempene.

Dessuten holder ikke studiene som viser at miljøgifter som blant annet finnes i fisk kan føre til ADHD, lavere intelligens og autisme. De tar blant annet ikke hensyn til at det kan finnes andre forklaring, som hjemmemiljøet.

— Det å trekke ut en side av studiene, og legge det til grunn, slik det er gjort her, det mener jeg er betenkelig. Det er få gode studier, om noen, om effekten på mennesker, sier Utne Skåre.

Nok to ganger i uken

Da Vitenskapskomiteen for mattrygghet kom med sin rapport i 2006 advarte den mot å spise oppdrettslaks mer enn to ganger i uken, på grunn av innholdet av miljøgiftene PCB og dioksin.

Men da Vitenskapskomiteen vurderte helseeffektene av fisk og sjømat opp mot hvor mye gjennomsnittsnordmannen faktisk spiser, konkluderte komiteen med at forbruket må opp. Flertallet spiser så lite fisk at de går glipp av helsegevinsten, blant annet på hjerte- og karsykdommer.

En voksen nordmann spiser cirka to fiskemåltider per uke, hvorav bare en tredjedel av måltidene er fet fisk. Rådet er tre måltider i uken, hvordav minst ett måltid med fet fisk.

Spesielt hos yngre er det grupper som ikke spiser fisk i det hele tatt, ifølge rapporten. Også yngre kvinner, som bør være spesielt på vakt mot pcb- og dioksin, har mye å gå på. De spiser i gjennomsnitt fet fisk til middag bare en dag annenhver uke.