Pengane skal brukast til å finansiere tiltak for å verne villaksen, til dømes oppfisking av rømt oppdrettslaks i elvane.

Bakgrunnen for kravet er mellom anna at oppdrettsnæringa har trekt seg frå det friviljuge samarbeidet for å redde vill laks og sjøaure i Hardanger.

Det skriv NJFF i si uttale til Hardangerfjordforskrifta.