Telefonfunksjoner på PCen har hittil blitt sett på som en kuriositet av både industri og brukere. Telefoni over nettet har hatt lav lydkvalitet og vært plaget med brudd og forsinkelser. Dette kan imidlertid være i endring. Microsofts nye programvare peker mot bedre lydkvalitet og mer avanserte funksjoner enn på vanlige telefoner. Selskapet planlegger funksjoner for kvalitetstelefoni og kataloger i Windows XP som etter planene slippes 25. oktober.

Fremtidig internett-telefoni vil tilby bedre kvalitet enn dagens telefon-nettverk, og PCen vil videresende samtaler til for eksempel mobilen. Microsofts planer kan representere en betydelig utfordring til regionale nettverksoperatører, skriver New York Times.

— Microsoft vil suge penger ut av telekommunikasjonsselskapene. Selskapet vil helt sikkert satse på bruker-til-bruker-telefoni over nettet, sier tidligere forsker ved Bell Laboratories David Isenberg, som har skrevet om nettets følger for tradisjonelle kommunikasjonsnettverk.(Origo)