Microsoft vurderer hvor mye støtte Windows XP skal gi mp3-formatet, som konkurrerer med Windows Media. Forskjellige testversjoner av operativsystemet har både inkludert og ekskludert en "ripper" som konverterer lydfiler til mp3-format, sier XP-ansvarlig i Microsoft, Tom Lammel til CNET News. Det er uklart om slik programvare blir inkludert i den endelige versjonen av operativsystemet som lanseres i oktober.

Hvis selskapet inkluderer en ripper blir det antakelig en versjon som ikke produserer kopier med høy kvalitet. Lisensutgiftene for en høykvalitets-ripper ville blitt meget kostbare for selskapet, sier Lammel. Selv om tidligere versjoner av Windows har støtte rippere fra andre produsenter har Microsofts lyd— og bildeprogramvare konvertert filer til Windows Media-formatet WMA.

Selskapets forsiktige tilnærming til mp3 reflekterer dets ønske om å erstatte formatet med sitt eget. Microsoft mener WMA tilbyr samme lydkvalitet som mp3 med høyere filkompresjon. Thomson Multimedia, som lisensierer bort rettighetene til mp3-teknologi, lanserer torsdag mp3Pro. Programvaren skal levere filer med bedre lydkvalitet og høyere kompresjon enn ordinær mp3.

Musikkindustrien har støttet WMA fordi formatet inkluderer antikopieringsteknologi.(Origo)