Etter massivt press fra lokal presse, næringslivsaktører oglokalpolitikere gjør Stavanger Forum helomvending i saken om OffshoreTechnology Day (OTD).

I en pressemelding fra Stavanger Forum i dag gjør de detklart at de fortsatt ønsker OTD velkommen annethvert år fra 2015 til 2021.

— Dettehar vært en vanskelig sak for alle involverte parter. Vi er derfor tilfredsemed at vi har fått nødvendige avklaringer som løser interessemotsetningene oggjør at det er mulig å videreføre samarbeidet med Offshore Media Group, sieradministrerende direktør i Stavanger Forum, Cornelius Middelthon ipressemeldingen.

Som en del av avklaringene har Offshore Media Group som eierOTD, gått med på å frafalle det varslede kravet mot Stavanger Forum. Erstatningssøksmålet var ifølge Stavanger Aftenblad beregnet til 100 millioner kroner.

Mye dramatikk

— Sterkekrefter ønsket å rydde oss av veien, men vi har fått en utrolig støtte fraindustrien og lokalpolitikere, sier messesjef i OTD, Peter N. Keilen.

Konflikten mellom oljemessearrangøren og messesenteretstartet i begynnelsen av september da Stavanger Forum vedtok å oppheve det OTDmener var en bindene avtale.

Oljemessen, som er Norges største som arrangeres hvert år,veksler mellom Bergen og Stavanger og utkastelsen fra Stavanger Forum ville ipraksis betydd at OTD ikke hadde noe sted å arrangere messen i oljebyen fra2015 og frem til 2021.

Dropper Konkurransetilsynet

Bakgrunnen for at styret i Stavanger Forum i utgangspunktethadde bestemt at de ikke ønsket OTD som arrangør i deres lokaler var at dehadde inngått en ny og eksklusiv avtale med messekonkurrenten Offshore NorthernSea (ONS) som utelukket at OTD også kunne arrangere messen på området.

I tillegg til å varsle krav mot messesenteret, mente OTDogså at ONS hadde misbrukt sin markedsmakt og innledet en dialog medkonkurransetilsynet angående saken.

OTD melder nå at ikke vil gå videre med saken hosKonkurransetilsynet.

Kontroversielt vedtak

«Fredsavtalen» er inngått stikk i strid med det opprinnelige styrevedtaket i Stavanger Forum. Tirsdag ettermiddag lå fortsatt forklaringen publisert på sistnevntes hjemmesider om hvorfor Stavanger Forum fant det riktig å bryte med OTD. Dette til fordel for et oppgradert og eksklusivt partnerskap med ONS, som i år lanserte OTD-konkurrenten ONS Norway:

«Bakgrunnen for at OTD berøres er at det nære partnerskapet mellom Stavanger Forum og ONS skaper en interessemotsetning med OTD, slik det av og til gjør i næringslivet. Denne problemstillingen ble aktualisert i evalueringen av ONS Norway, og vi ser at det på sikt vil være en uholdbar motsetning. Vi har i prosessen lyttet til vår langvarige partner i ONS og besluttet at vi ønsker å være med på å utvikle ONS videre. OTD 2013 vil arrangeres som normalt», forklarte Stavanger Forum.

Nå er altså det kontroversielle styrevedtaket opphevet. Dette skjedde ifølge partene etter at styret i Stavanger Forum i en fornyet vurdering «konkluderte med at det mulige konkurranseforholdet mellom ONS og OTD likevel ikke er til hinder for at de to arrangementene kan arrangeres i Stavanger Forum».

Takker ordføreren

OTD-sjef Keilen ser nå fram til å avvikle et utsolgt OTD på Stavanger Forum 23.-24. oktober. Arrangementet ville uansett ha blitt avviklet med eller uten enigheten som nå er oppnådd for arrangementer etter 2013.

– Vi takker en våken presse, med Stavanger Aftenblad i spissen, som gjennom tre uker ogen serie artikler har belyst og dokumentert denne saken. Vi takker også for all støtten vi har fått fra industrien og politiske hold, og spesielt takk til Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø for svaret hun ga i formannskapet sist uke, sier Keilen til Aftenbladet.

Torsdag ba ordføreren, som også er styremedlem i ONS, blant annet om følgende i formannskapet.

– Jeg vil be styret i Stavanger Forum starte en prosess med å vurdere om organiseringen av virksomheten er optimal med tanke på å nå målet om å tiltrekke seg messer og arrangement. På bakgrunn av denne saken vil ordfører be rådmannen om at formannskapet får en gjennomgang av hvordan Stavanger Forum i fremtiden best skal kunne ivareta regionens interesser, sa Sagen Helgø.

– Så mørkt ut

— Det er mange ting her som kunne ha vært gjort annerledes. Det har skjedd en del ting som aldri burde ha skjedd, men vår agenda nå er å lage en best mulig messe for oljeindustrien, sier Peter Keilen.

— På et tidspunkt så hele situasjonen veldig mørkt ut, og vi følte oss veldig alene, og det er klart at det var sterke krefter her som ønsket å rydde OTD ut av veien. Men oljeindustrien talte, og uttrykte ønsket om at OTD ble værende i Stavanger. Uten det klare svaret og den brede støtten vi fikk fra Stavanger, ville nok saken ha endt opp i rettssystemet. Samtidig er vi veldig takknemlige og ydmyke for støtten vi har fått. Vi er veldig glade for støtten vi har opplevd fra det politiske miljøet, industrien, næringslivet, Næringsforeningen, Region Stavanger og andre, sier OTD-sjefen.