Økningen fikk virkning for siste likning.

— Likningstaksten for boliger varierer svært. Grovt sagt mellom 20 og 30 prosent av markedsverdi. Nå er det generelt lagt på 15 prosentpoeng på tidligere verdi. 30 prosent er imidlertid et maksimum. Er taksten på dette nivået, så kan den ikke økes, sier Syvertsen, som mener at heving av boligtakst bør kompenseres med bortfall av formuesskatt.

— Det bør imidlertid komme et rimelig bunnfradrag for det som det skal beregnes takst av, slik at folk som eier vanlige boliger, som er en nødvendighet, slipper å betale en kjempehusleie til Staten, mener han.

Staten skjerper jakten på økte skatter. For kort tid siden strammet de inn med mer skatt gjennom økning av skattetaksten for unoterte og SMB-noterte aksjer. Det skjedd i 1998. Da økte satsene for unoterte aksjer fra 30 til 65 prosent av aksjenes samlede skattemessige formuesverdi, mens SMB-noterte aksjer økte fra 30 til 65 prosent av kursverdien. Skatteverdien på børsnoterte aksjer ligger nå som tidligere på 100 prosent av børsverdien.

Tradisjonelt har den skattemessige formuen ligget langt lavere enn den reelle formuen, men politikere har altså de siste årene strammet inn for på den måten å øke skatteinngangen. Syvertsen oppfordrer alle til å kontrollere oppgaven som kommer fra Likningskontoret opp mot den oppgaven de sendte inn.

— Det skjer menneskelige feil også på Likningskontoret. Går feilen i din favør, så har du plikt til å melde fra. Vær oppmerksom på at Likningskontoret kan foreta etterlikning i ti år i tilfeller der det er feil du måtte forstå. Ren retting kan de foreta i to år fremover.