I dag lanseres næringsbarometeret for Hordaland 2012. Hovedkonklusjonen er at pilene for næringslivet i Hordaland peker svakt oppover. Rundt 40 prosent av bedriftene vil utvide staben, mens halvparten tror på økt omsetning.

I undersøkelsen er 646 bedrifter i Hordaland bedt om å vurdere utsiktene for 2012 sammenlignet med 2011 når det gjelder antall tilsatte, omsetning, investeringer og lønnsomhet.

Partene bak barometeret er NHO Hordaland, Innovasjon Norge Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Dette mener partene om resultatene:

Anne Kverneland Bogsnes

Fylkesdirektør i Nav Hordaland

— Det er interessant at det til tross for de usikre internasjonale forholdene, fortsatt er optimisme i Hordaland. Kompetansegapet er imidlertid en utfordring. De som er ledige nå har ikke den kompetansen som bedriftene etterspør. Jeg tror det kan bli en stor utfordring i tiden fremover. Bedriftene er optimister i forhold til våre prognoser. Vi i Nav venter at antall arbeidsledige i snitt vil øke med 12 prosent i 2012. Mange av landene som nå sliter er våre tradisjonelle handelspartnere. Selv om Norge har en sunn økonomi, er vi ikke skånet for de internasjonale problemene.

Mette Nora Sætre

Næringssjef, Hordaland fylkeskommune

— Overordnet vil jeg si at vi er på den grønneste flekken på en grønn øy omgitt av økonomisk uro i Europa og store deler av verden. Vi har en svært gunstig posisjon i forhold til nesten alle andre. En utfordring er å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Her må vi bli bedre på å ta i bruk den arbeidskraften som allerede er tilgjengelig, og utvikle kompetansen videre. Jeg er også redd for at bankene vil stramme inn kredittrammene sine. Det vil få betydning for næringslivet og bedriftene. Det er også viktig å ta med seg at det er store regionale forskjeller på optimismen i bedriftene.

Nina Broch Mathisen

Direktør, Innovasjon Norge Hordaland

— Det er en økende optimisme i næringslivet. Mens det er uvær i Europa, er Hordaland i medvind. Den sterke optimismen skyldes høyt aktivitetsnivå i oljeindustrien. Sektorer som leverer tjenester til oljevirksomheten er mest optimistiske. Det er likevel fremdeles stor usikkerhet som gir seg utslag i at investeringer utsettes. Vi må forvente økende konkurranse og press på priser i flere sektorer. Det betyr at vi må satse enda mer på et kunnskapsbasert næringsliv. Det er mer utfordrende å skaffe kapital til spennende nye prosjekter eller nye virksomheter. Eksportvirksomhetene er forsiktige optimister, noe som er gledelig.

Direktør Nina Broch Mathisen i Innovasjon Norge Hordaland. ARKIVFOTO: BERGENS TIDENDE
Bergens Tidende
Næringssjef Mette Nora Sætre i Hordaland fylkeskommune. ARKIVFOTO: HELGE HANSEN