Det framgår av en fersk beslutning fra Gulating lagmannsrett.

Lagmannsretten har dermed for andre gang avgjort at kun to forhold i den omfattende dommen mot Seim skal slippe gjennom til ankebehandling. Det som er kommet gjennom nåløyet er ett tilfelle av bedrageri – samt straffutmålingen på fem og et halvt års fengsel.

Bedrageriet er knyttet til den såkalte «Parken»-saken. I Bergen tingrett ble både Seim og advokat Bertram Vedeler dømt for å ha lurt en mann til å overføre 15 millioner kroner til advokatens klientkonto.

— Jeg tar det for gitt at Seim vil gå videre med dette til Høyesterett. Hans mål er uten tvil å få prøvd alle forholdene han er dømt for på nytt, sier Seims forsvarer, Trygve Staff.

Staff ba i forrige måned Gulating lagmannsrett om å omgjøre den opprinnelige ankenekten fra februar 2008. Det er svaret på denne begjæringen som nå er kommet. Lagmannsretten oppsummerer svaret meget kort, etter 13 siders gjennomgang og begrunnelse: «Lagmannsrettens beslutning omgjøres ikke.»

— For meg framtrer det nærmest som om de samme tre dommerne som traff en ubegrunnet avgjørelse for vel ett år siden, nå søker å begrunne sitt resultat. Min oppfatning er at begrunnelsen ikke er holdbar, sier Staff.

Ankesaken mot Seim og Vedeler er planlagt å starte i Gulating lagmannsrett den 20. april i år. I motsetning til Seim har Vedeler fått gjennom hele sin anke.

DØMT: Carl Fredrik Seim ble i 2007 dømt til fem og et halvt års ubetinget fengsel for blant annet bedrageri, underslag og tapping av selskaper.
Arkiv