• NOVA-rapporten peker på flere ulikheter mellom Oslo-elever med norsk- og innvandrerbakgrunn. ILLUSTRASJONSFOTO: MICROSTOCK/SCANPIX FOTO: hikrcn - Fotolia

Mer fremtidsuro blant elever med innvandrerbakgrunn

Det er store forskjeller mellom hvordan ungdom med og uten innvandrerbakgrunn opplever skolehverdagen, ifølge ny NOVA-rapport.