Lite tyder på at rettssaken om arven etter avdøde skipsreder Rolf Kjøde bidro til å dempe konfliktnivået mellom Antonesen og hans tre halvsøsken (se fakta).

De tre Kjøde-søsknene sørget for at Orkla-toppsjef Åge Korsvold ble valgt som styreleder i de fire selskapene. Korsvold fikk også med seg Einar Kjøde og tidligere Rieber & Søn-sjef Svein Steen Thomassen inn i styrerommene.

Krangler om Kjøde-aksjer

Uenigheten om styresammensetningen er langt fra den eneste i Kjøde-familien.

I disse dager vurderer Kjøde-søsknene gjennom selskapet Kjøde & Kjøde å gå til sak mot Petroleum Economist Group AS (Pegas). Pegas var investeringsselskapet til Per Antonesen og avdøde Rolf Kjøde.

Bakgrunnen er strid rundt aksjer i selskapet som eier den ettertraktede Dikkedokken-eiendommen på Georgernes Verft i Bergen.

Aksjene ble først kjøpt av dødsboet etter Rolf Kjødes bror. Noen år senere, i 2003, overførte Rolf Kjøde aksjene fra Kjøde & Kjøde til seg selv – og deretter til Pegas.

— Dette mener vi var en ulovlig utdeling fra Kjøde & Kjøde, sier advokat Filip Truyen i Wikborg, Rein & Co., som representerer Kjøde & Kjøde AS.

Selskapet ønsker nå å få tilbakeført aksjene, som i dag tilhører arving Per Antonesen.

Nytt styre avgjør

Saken har vært for forliksrådet, uten at partene kom til enighet.

— Nå skal styret i Kjøde & Kjøde ta stilling til om de vil ta saken for tingretten, sier Filip Truyen.

Kjøde & Kjøde var blant selskapene som sist uke fikk nytt styre.

Partene strides om verdien på aksjene, men ifølge Antonesen var verdien på overtakelsestidspunktet "et par millioner" kroner.

— Det anslaget er vi sterkt uenige i, sier advokat Truyen.

Antonesen går til sak

Om ikke dette skulle vært nok, går rettstvistene også andre veien. 1. oktober skal Bergen tingrett etter planen behandle en sak mellom Pegas og Rolf Kjøde Skip I AS.

Det er Antonesen og Pegas som tar saken til retten. Antonesen mener det ble betalt for lavt utbytte fra Rolf Kjøde Skip i 2010.

— Utbyttet samsvarer ikke med mine reelle utgifter. Hvis dette blir presedens fremover, ser jeg på det som en utsulting av meg. Derfor krever jeg mer, sier Antonesen.

— Det standpunktet er neppe i tråd med gjeldende rettspraksis. Det har vært ført en konsekvent utbyttepraksis som i høy grad tar hensyn til aksjonærene. Her er man ikke i nærheten av noe som helst utsulting, sier advokat Truyen som også er advokat for Rolf Kjøde Skip I AS.

Uvisst om anke

Antonesen utelukker ikke at saken kan bli trukket, men sier det avhenger av hvordan Kjøde-søsknene forholder seg til ham i de andre uenighetene mellom dem.

— Jeg ønsker å få litt ryddighet. Men hvis de fortsetter å opptre slik de gjør, lar vi nok saken gå for retten, sier Antonesen.

I juli avsa Bergen tingrett en dom som gjorde Per Antonesen til nærmest enearving av verdier for rundt 100 millioner kroner som den avdøde skipsrederen Rolf Kjøde etterlot seg.

De tre Kjøde-søsknene har ennå et par uker på å avgjøre om de anker dommen inn for lagmannsretten. Så langt er ingen anke innlevert.