Mens vi venter på fremtiden

På Sørlandet har privatpersoner tatt over byenes taxitjeneste. Trodde vi.