• Vi må nok innse at hyttekulturen er i endring, sier seniorrådgiver Christian R. Hemmingsen i Enova.

Nye, strengere byggtekniske regler trer i kraft 1. juli i år, med tøffere krav til isolering og energiutnyttelse.

— Det er ikke en heldig utvikling man ser når det gjelder energibruken knyttet til fritidsboliger. Men vi må nok innse at hyttekulturen er i endring, sier Hemmingsen.

Han forteller at interessen for energibesparende løsninger har økt betydelig.

— Det er avgjørende å legge føringer for de store utbyggerne, slik at de velger felles energiløsninger som ikke baserer seg på strøm eller olje. Gode alternativer er biovarme, varmepumpe i berggrunn og solfangeranlegg, sier Hemmingsen.

Audun Lågøyr er direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Byggenæringens Landsforening. Han mener at det er viktig også å rette fokus mot alle de eksisterende hyttene.

— Hvis man ser på byggeaktiviteten er det slik at byggemassen fornyes med cirka én prosent hvert år. Skal man realisere potensialet for energieffektivisering må man rette fokus på eksisterende bygg. For å få til dette må det økonomiske insentiver til og man må øke kompetansen i fagmiljøet, sier han.