• SVEKKET: Representantskapsmedlem Knut Førland mener Sparebanken Vests styre har håndtert avgangen til tidligere toppsjef Stein Klakegg på en måte som har svekket bankens omdømme. FOTO: Paul Sigve Amundsen

Mener styret kunne ryddet opp