Mener flere av OBOS-forslagene er spreke

OBOS, NBBL og Selvaag får støtte fra Arbeiderpartiets Håkon Haugli til strakstiltakene for å øke boligbyggingen i storbyene.