• ULOVLIG: Driftsselskapet Totalreform mener Husebø Finans driver ulovlig på Torget. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Mener denne boden er ulovlig

Konkursboet til Husebø Torget AS har solgt utekontrakten på Torget til nye eiere, men utleier mener det er ulovlig.