Stridens kjerne er om byrådet tapper BKK for kapital, og om disse pengene i så fall kan brukes i den daglige driften, slik en skattenedsettelse er.

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt, Venstre og Pensjonistpartiet står bak kravet om lovlighetskontroll av vedtaket i bystyret 30. mars. Da vedtok flertallet, bestående av byrådspartiene Høyre, Frp og KrF, å halvere eiendomsskatten og finansiere skattekuttet på 162,5 millioner kroner årlig ved å ta ekstraordinært utbytte fra BKK.

Etter at BT 4. april intervjuet flere eksperter som mente at byrådets disponeringer var i strid med regelverket, har opposisjonspartiene sett nærmere på gjeldende lover og snakket med fagfolk.

Les også: Høyre ville selge BKK

– I strid med loven Konklusjonen er at overføringen av penger fra BKK til driftsbudsjettet kan være i strid med loven, forteller Ove Sverre Bjørdal (Sp), som til daglig jobber som revisor.

– Vi mener at tappingen av BKK er en kapitalnedsettelse. Da kan man ikke sette de pengene inn på driftsbudsjettet. Forskriftene er helt klare på at kapital som hentes inn på den måten må inn i investeringsbudsjettet, sier Bjørdal.

Det betyr at byrådet kunne brukt pengene til å bygge en skole eller lignende, men ikke til å finansiere et skattekutt eller annen daglig drift.

Et diskusjonsspørsmål er hvorvidt tappingen av BKK er en kapitalnedsettelse eller ekstraordinært utbytte. Bjørdal sier størrelsen på utbyttene langt overgår den tilgjengelige frie kapitalen. Dermed er det å regne som en kapitalnedsettelse.

– Bruker opp sparepengene

Bergens Tidende

– Dette er innfløkt for legfolk, men betyr i realiteten at man bruker opp sparepengene til flere generasjoner. Så langt vi kan se, er det svært alvorlig, sier Oddny Miljeteig fra SV (bildet).

Også Pensjonistpartiets Frank W. Hansen reagerer sterkt på byrådets metode, selv om partiet er for å kutte eiendomsskatten.

– Men vi kan ikke godta for at man selger unna skattebetalernes eiendommer for å bruke i driften. Det må stanses, sier han.

Terje Ohnstad (Ap) tror ikke de vil rekke å få en konklusjon fra Fylkesmannen før generalforsamlingen i BKK der det skal avgjøres om utbyttet blir tatt ut.

– Men det er ingen tvil om at byrådet er på tynn is her. Hvis vi får medhold, blir de satt i en kattepine og må finne annen finansiering for skattekuttet på 162,5 millioner kroner, sier han.

Kravet om lovlighetskontroll skal behandles i bystyret i mai. Deretter går det til Fylkesmannen.

Si din mening om BKK-striden.