BT skrev forrige uke om hvordan bergensselskapet Karsten Moholt A/S skal ha brukt den utro salgsdirektøren Sigurd Coates i konkurrenten Lönne Elektromotor og Generatorservice til å skaffe seg fordeler og forsøke å overta lokaler og ansatte fra konkurrenten.

Fra kjennelsen fra Bergen ting­rett fremkommer det også at Lönne mener Coates og Moholt skal ha snytt dem for en viktig kontrakt i India.

Bakgrunnen for denne striden er en offshorekontrakt Lönne sikret seg i vår. Avtalen forutsatte at Lönne skulle bruke det indiske selskapet Gen Mot Coils som underleverandør. Inderen A.K. Mahesh, som Lönne hadde hatt nær kontakt med i mange år, var sentral både i selskapet avtalen ble inngått med — og hos underleverandøren.

Møttes i USA

Under en oljekonferanse i USA 24. og 25. juni skal imidlertid administrerende direktør Linn Cecilie Moholt i Karsten Moholt A/S ha møtt Mahesh og sikret seg en eneforhandleravtale med Gen Mot Coils.

Nyheten om Moholts ene­forhandleravtale skal ha kommet som en overraskelse på ledelsen i Lönne.

Lönne mener at tidligere salgsdirektør Sigurd Coates er skyld i at selskapet ble snytt for avtalen med Gen Mot Coils.

På tidspunktet Moholt og Mahesh møttes i USA var Coates salgsdirektør i Lönne, men hadde allerede fått tilbud om jobb fra Moholt, hvor han i dag er ansatt.

- Nær å anta

Det var Coates som hadde pleid kontakten med inderne — først gjennom et eget selskap som ble kjøpt opp av Lönne, deretter som salgsleder i Lönne.

Overfor Bergen tingrett argumenterte Lönne blant annet med at Moholt og Gen Mot Coils ikke hadde handlet med hver­andre tidligere, og at Coates i en årrekke hadde vært hoved­kontaktperson for Gen Mot Coils når det gjaldt leveranser i Norge.

- Lönne oppfatter handlingene til Karsten Moholt slik at de vil gå langt for å unngå økt konkurranse. Lönne har i 2012 vunnet to store riggprosjekter i åpne konkurranser, og har etablert seg som en reell konkurrent til Karsten Moholt A/S innen dette markedet, sier konsern­direktør Kjell Svellingen i Lönne.

I sist ukes kjennelse fra Bergen tingrett står det at det ligger «nær å anta» at Moholts eneforhandleravtale med Gen Mot Coils hadde «sammenheng med Moholts hemmeligholdte samarbeid med Coates».

- Ingen sammenheng

Selv stiller Karsten Moholt A/S seg uforstående til påstandene om at selskapet skal ha dratt nytte av Coates’ relasjoner til Mahesh.

- Dette bestrides og er direkte i strid med dokument- og vitnebevis fremlagt i retten, skriver Karsten Moholt A/S sin advokat, Claus Holm Isaksen, i en e-post til BT.

Han viser til at avtalen ble fremforhandlet mellom indiske Mahesh og Moholt i USA den 24. og 25. juni, og at Coates ikke hadde noen rolle i forhandlingene.

- Mahesh bekreftet dette i sitt vitnemål, sier advokat Holm Isaksen.

Også Moholt skal ha hatt et langvarig kundeforhold til Mahesh.

Ifølge kjennelsen skal Moholts eneforhandleravtale med Gen Mot Coils ikke ha fått konsekvenser for Lönnes offshorekontrakt, som opprinnelig forutsatte bruk av denne under­leverandøren.

Selv om retten så det som sannsynlig at Coates var involvert i at Moholt fikk kontrakten, tok tingretten ikke til følge Lönnes krav om at Moholt skulle forbys å gjennomføre agent­avtalen. Ifølge retten må Lönne i tilfelle forfølge denne saken gjennom et erstatningssøksmål overfor Moholt.

Lönne mener at de nå enten må finne en alternativ under­leverandør til Gen Mot Coils, eller kjøpe produktene gjennom konkurrenten Moholt.

Coates: - Ren spekulasjon

Coates benekter at han har hatt noe som helst med at Moholt sikret seg Gen Mot Coils-avtalen:

- Det hadde jeg ingenting med, sier Coates.

Om at tingretten skriver det er «nær å anta» at avtalen hadde sammenheng med Coates’ samarbeid med Moholt, sier Coates følgende:

- Det er ren spekulasjon og helt feil.