Det er tidlig morgen og fiskehandler Tom Rørnes har akkurat fått fersk fisk levert på Fisketorget.

— Dette er den ferskeste fisken du kan få, fanget for under 24 timer siden, sier Jørn-Åge Stikholmen, regionsjef hos fisk- og sjømatleverandøren Enghav.

Enghav har levert fersk fisk til Fisketorget i Bergen hver eneste dag i mange år og Stikholmen går god for at fisken som selges på Fisketorget er av ypperste kvalitet.

— Vi skal ha den beste fisken her og den skal være lokalfanget, sier Tom Rørnes.

Lei negativ omtale

Men selv om fisken er lokalfanget og skal være av ypperste kvalitet, ser det ikke ut til å bedre omdømmet til Fisketorget. Og nå har regionsjefen fått nok. Han er lei den negative omtalen og mener ansvaret hviler på flere enn bare de som står på Torget.

— Torghandlerne trenger bredere støtte fra oss, fra sjømatnæringen og kommunen. Jeg synes det er for galt at kommunen har gitt driftsansvaret til Neas ASA, som ikke har kompetanse på sjømat. Det Torget trenger, er at noen med sjømatkompetanse er med på å drifte Torget.

Stikholmen sier Bergen kommune snur ryggen til Fisketorget.

— Fiskehandlerne tar sitt ansvar og følger opp det de kan. Nå må kommunen og Neas komme på banen og gjøre sin jobb, sier han.

Ikke enig

Næringssjefen i Bergen kommune, Elin Sjødin Drange, er ikke enig i Stikholmens påstander.

— Neas ble ikke hyret inn fordi de var spesielt gode på fisk, men det trenger de jo heller ikke å være. For Bergen kommune var helheten viktig. Det er fiskehandlerne som tar seg av både innkjøp og håndtering av fisken, sier Drange.

Hun understreker at ettersom driftsselskapet selv ikke besitter all kompetansen Fisketorget trenger, har de knyttet til seg flere ulike underleverandører.

— For å gjøre en best mulig jobb, er det blant annet inngått samarbeid med Norsk Sjømatsenter for å få på plass et kvalitetsopplæringsprogram for fiskehandlerne. Og andre selskaper har bidratt med utforming av profilmanual og markedsføringen av Fisketorget, sier Drange.

Hun forteller at kommunen har hatt rundt 20 møter med driftsselskapet så langt, og at de følger tett opp.

— Mens driftsselskapet har ansvaret for driften, er det fiskehandlerne selv som er ansvarlig for å følge kvalitetskrav, retningslinjer, lover og regelverk, sier Drange.

- Ikke noen brudd så langt

Også driftsselskapet Neas presiserer de at de kun har med driften å gjøre - ikke matkvaliteten. Den er det torghandlerne som må ta seg av.

«Torghandlerneer selv ansvarlig for å oppfylle alle offentligrettslige krav, og brudd pådette er også et eventuelt mislighold av leieavtalen mellom driftsselskapet ogden enkelte torghandler», skriver Anders Bjerke. Han er direktør i Totalreform, som er eierselskapet til Neas.

Men så lang, skriver Bjerke videre, har de ikke sett at det er «avdekket noen brudd på offentligrettslige bestemmelser som driftsselskapet eransvarlig for».

De i underkant av 20 leietakerne på Fisketorget har selv «ansvaret for at sine egne virksomhetertil enhver tid oppfyller offentlige rettslige krav og pålegg, og vi skal etterbeste evne sørge for at de faste innretninger, tekniske installasjoner med videre ertilrettelagt for den daglige driften innenfor de eksisterende rammer», skriver han videre.

— Drevland har ikke peiling

Regionsjefen i Enghav reagerer på at ordfører Trude Drevland i mai ba torghandlerne ta en solid runde om prisnivået.

— Det verste var da Trude Drevland blandet seg inn i debatten og skisserte prisene på Fisketorget. Hva vet hun om det? Hun har jo ikke peiling, sier han og legger til:

— Vi leverer også til dagligvarebutikker, og prisene på fersk fisk på Fisketorget er ikke noe høyere enn i butikkene. Men dagligvarebutikkene kan kjøre kampanjer og har muligheten til å sette ned prisen, sier Stikholmen.

— Jeg ba om at de som hadde peiling gjorde en ny vurdering. Ved siden av det er jeg mest opptatt at det må gjøres en omdømmejobb når det gjelder Fisketorget, sier Trude Drevland.

Tilbake på Fisketorget står fiskehandler Rørnes og måler temperaturen på fisken fra Enghav.

— Fisketorget kan få et godt omdømme når forbrukerne blir oppmerksomme på hva som er kvalitet og lokalfanget fisk. Handlende kunder må også bli flinkere til å reklamere for Fisketorget. Men vi ønsker at folk skal klage til oss, slik at vi kan gjøre en bedre i jobb. Vi er til for kundene våre, sier Rørnes.

LEI: Jørn-Åge Stikholmen, regionsjef hos fisk- og sjømatleverandøren Enghav mener kommunen og driftsselskapet Neas ASA må ta mer ansvar for Fisketorget.
Odd E. Nerbø