Produksjonen ble stanset i august for å oppgradere prosessanlegget og drive planlagt vedlikehold.

Oppgraderingen har blant annet bestått i utskifting av 15 varmevekslere. Varmevekslerne er sentral i prosessen med å kjøle ned gassen som hentes fra Snøhvitfeltet til flytende gass (LNG).

Ifølge Statoil vil anlegget oppnå 100 prosent kapasitet etter oppgraderingen, og en test skal gjennomføres ved årsskiftet for å få dette bekreftet.

Snøhvitfeltet ble åpnet i 2007 og er det femte største gassfeltet på norsk sokkel.