Det kom inn så mykje sild at det vart vanskeleg å få like stor lønsemd som i fjor når fisken skulle seljast vidare.

Det børsnoterte fiskeindustriselskapet er spesialisert på mottak av sild, makrell og lodde og er det største i sitt slag i Noreg.

Resultatet før skatt gjekk ned frå 53 millionar kroner i første kvartal i fjor til 44 millionar kroner i første kvartal i år. Driftsinntekter steig i same periode, frå 749 til 761 millionar kroner.