Fallande laksepris slår kraftig inn i resultat til det statsdominerte laksefôr— og oppdrettselskapet Cermaq. Resultatet før skatt fell frå 575 millionar kronr i tredje kvartal i fjor til 258 millionar kroner i tredje kvartal i år og det er laksprisutviklinga som er årsaka.

Lågare pris

Cermaq selde laksen sin til 25,80 kroner pr kilo i tredje kvartal. Det er 30 prosent lågare pris enn i same periode i fjor. Lakseprisen har falle vidare etter tredje kvartal, heilt ned til under 20 kroner per kilo denne veka. Det er det lågaste nivået på sju år.

Lågare tall

Hittil i år har Cermaq driftsinntekter på 8,3 milliard kroner og eit overskot før skatt på 730 millionar kroner. Tilsvarande tal for årets ni første månader i fjor var 6,8 milliardar kroner i driftsinntekter og 1,3 milliardar kroner i overskot før skatt.