— Her har noen hugget ned 15 mål, sier Heine Erdal.

Flere tusen grantrær ligger strødd på moren Elses eiendom i Erdal i Fana, cirka 10 kilometer fra Bergen sentrum.

— Det er en B-gjeng-historie. Det er absurd. Min kusine filmet helikopteret som fraktet trær rett over hennes hus. Det ramlet ned kvister og de hadde små barn i huset. Det hun ikke visste da, var at tømmeret kom fra familiens eiendom, sier Heine Erdal.

Se video av helikopterflygningen øverst

Han har brukt mye tid og penger å spore opp de ansvarlige som tok seg rette en gang i løpet av andre halvdel av 2011.

Moren bor på Østlandet og det tok tid før saken ble oppdaget.

Denne skogen ble plantet av Heine Erdals farfar. Nå er den ødelagt.
PRIVAT

— Det var hennes forfedrene som plantet skogen, og så har det ikke engang kommet en unnskyldning. Det er vanskelig å verdsette tapet, men hvis området blir bygget ut og får bedre vei - og det har vært planer om det - så kunne plutselig skogen blitt mye verdt, sier Erdal.

Politisak

Familiens advokat Gunnar Lunde mener tjuvhogsten er gjennomført med forsett eller grov uaktsomhet.

Politiadvokat Liv Mette Karlsen i Nordhordland lensmannsdistrikt bekrefter at de etterforsker saken, og at de har gjennomført avhør.

Trærne som ble fraktet bort med helikopter, ligger fortsatt på leid innmark i Bratlandsveien hos Kristian Aardal. Han inngikk en avtale om å oppbevare tømmeret i en kort periode.

Flere hundre tusen i leie

Aardal har han tatt beslag i trærne, siden han ikke har fått betalt. Han hevder at mennene bak påfunnet skylder ham flere hundre tusen i leie.

— Jeg har bare fått masse problemer. Jeg har sendt flere krav, sier han. Aardal har nå kontaktet Heine Erdals advokat og vurderer å bli med på søksmål.

— Jeg tror de tok fra feil område, men jeg vet ikke hvorfor de ga opp, sier han.

Aardal frykter konsekvensene for skogen for øvrig når tømmeret blir liggende.

— En ting er det økonomiske, en annen er det miljømessige. Det gir biller et utmerket område å utvikle seg i. Da kan vi få angrep på resten av skogen, sier han.

Skylder på hverandre

Politiet skal ha avhørt de to hovedeierne i Meland skogsdrift, som slo seg konkurs like i desember 2011. Da skyldte de over to millioner, og bobestyrer Odd Ihle husker at «de ikke var så nøye på regnskap».

De to mennene har ikke besvart BTs henvendelser, men i skriftlige svar til Erdals advokat skylder de på hverandre.

En av dem har engasjert Simonsen Vogt Wiig, som skriver at hogst i Grimen ble tatt opp på et styremøte i Meland skogdrift før mannen gikk ut av driften. Da skal mannen ha advart «av ulike årsaker» mot hoggingen.

AVBILDET PÅ FERSKEN: Slik så det ut da deler av tømmeret ble fraktet ut med helikopter.
PRIVAT

Partneren har en annen historie:«Vi delte på oppgavene når det gjaldt gjennomføring av hogst. Vedrørende hogsten berørt av gjeldende sak, var ikke jeg involvert i selve hogsten, da xxx var den som ble anvist hogstområdet av xxx som eier… Min befatning i prosjektet var utflygning av tømmer etter hogst», skriver han i en e-post.

Konkurser og tvangsoppløsning

Flere andre kilder peker også på en tredje person som den egentlige oppdragsgiveren. Hoggingen foregikk på gårdsnummer 4, bruksnummer 2, mens denne mannen hadde kjøpt opp gårdsnummer 3.

Han har vært involvert i One Investment som hadde store planer om utbygging av 1500 boliger i blokk, hotell, skole, barnehage og butikk i Grimen. One Investment ble tvangsoppløst i sommer.

Mannen har også en rekke konkurser bak seg.

Det må ha vært en misforståelse. Det virker helt bak mål.

Det har heller ikke lykkes BT å få tak i ham. Ifølge Heine Erdal ligger fortsatt rekommanderte brev fra deres advokat uhentet.

— Det virker som han har trukket ned rullegardinen og bare håper at det går over, sier Erdal.

«Helt bak mål»

Uansett hvem som står bak, beskriver en grunneier i området, Ole Konrad Grimen, påfunnet som amatørmessig.

— Det må ha vært en misforståelse. Det virker helt bak mål. De har sendt ut en gjeng som sager ned trær på kryss og tvers, det er ingen som holder på sånn hvis de har planer om å tjene penger. Tømmeret dekker knapt utgiftene. Hvis det var et tyveri, må det være årets dummeste, sier Grimen.

Grimen fikk selv en overraskelse da hans eiendom var tatt med i et nabovarsel fra Meland skogdrift.

«Det vil i perioden uke 21 og utover året 2011 vil bli avvirket tømmer fra gårds og bruks 5.1 og 5.2», het det.

— Det kunne like gjerne vært meg. De har tydeligvis saget på feil side av grensen. Det var ikke mange som ville funnet på det. Hvis du har et kart, er det tydelig inntegnet, sier Ole Konrad Grimen.

Huggingen skjedde altså på gårdsnummer 4, og der sitter Heine Erdal og moren Else igjen med en ødelagt skog.

— Vi står igjen lang i masken siden ingen har vært villig til å fortelle hvordan det begynte og hvem som var oppdragsgiver. Basert på hva politiet finner ut, er det gode muligheter for at vi går videre med saken. Hvis de sier at det er en misforståelse, så har de uansett et økonomisk ansvar. Jeg har ikke så forferdelig stor tro på at vi får igjen noe, men jeg vet ikke om vi skal la det stå uprøvd, sier Heine Erdal.

Vet du noe om saken? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

STORT HULL I SKOGEN: - Nå ligger alt tømmeret der i marken, uten barking og kvisting for vær og vind, sier Heine Erdal.
PRIVAT