Verdipapirselskapet Norne Securities har et samlet underskudd på 53,3 millioner kroner før skatt, siden sommeren 2008. Sparebanken Vest er største eier med 49 prosent av aksjene i eierselskapet Norne Eierselskap, eller i underkant av 42 prosent av meglerforetaket.

Bergens Tidende har i flere dager forsøkt å få kontakt med Gunnar Gullaksen. Til slutt fikk BT en sms med beskjed om å ta det med styrets leder Trond Tostrup. Gullaksen ønsker ikke å kommentere sin egen avgang.

— Styreleder gikk av

Tostrup er avtroppende administrerende direktør i Sparebanken Øst og nyvalgt styreleder i Norne Securities. Han erstattet Sparebanken Vests Benedicte Schilbred Fasmer på mandagens generalforsamling. De involverte er enig om at det er styreleder Tostrup som skal svare på spørsmål.

— Benedicte Schilbred Fasmer ba om avløsning på grunn av sin krevende jobb i Sparebanken Vest, men fortsetter som styremedlem, sier Tostrup.

- Brukt veldig mye penger

Selskapet har brukt langt mer penger enn det eierne forutså og nå må eierne inn med ytterligere 40 millioner kroner.

— Er daglig leder Gullaksen avsatt på grunn av dårlige resultat?

— Norne skulle ikke være avhengig av eierbankene, men turbulente og vanskelige finansmarkeder har gjort at vi måtte skifte strategi. Da er det også naturlig å skifte leder. Vi ønsket en annen ledertype og har ansatt Peder Bruce. Gullaksen har gjort en utmerket jobb med å bygge opp organisasjonen. Norne har brukt veldig mye penger, men sammenligner vi med andre bankeide selskaper har de også betydelige underskudd i oppstarten, sier Tostrup, uten å gå nærmere inn på Gullaksens avgang.

Ikke fornøyd

— Er dere fornøyd med utviklingen?

— Svaret er nei. Vi har overraskende tapt mer penger enn beregnet.

Eierne i Norne Securities har ifølge regnskapene så langt skutt inn 102 millioner kroner i meglerforetaket. Egenkapitalen var ved forrige årsskifte nede i vel 63 millioner kroner og eierne må inn med mer friske penger.

— Ja vi gikk inn med 30 millioner kroner i slutten av mai. Også i 2012 regner vi med å skyte inn ytterligere ti millioner kroner, sier Tostrup.

Han sier til BT at det er et sterkt signal til de 29 ansatte om at eierne står bak satsingen og er langsiktig.

Flere vanskelige år

— Nå begynner Norne å tjene penger?

— Det er et godt spørsmål. 2011 blir også et vanskelig år og vi håper å gå break-even i 2012. I 2013 begynner vi forhåpentlig å tjene inn det tapte, sier Tostrup.

Selskapet driver innen aksjemegling, netthandel, corporate finance (rådgiving og kapitalinnhenting) og handel med rentepapirer. Ambisjonen er fortsatt å bli det ledende norske verdipapirforetaket med hovedkontor utenfor Oslo.

- - -

Norne Securities AS (tall i mill. kroner)

  2010 2011
Driftsinntekter 25,8 11,9
Driftsresultat -25,7 -24,4
Resultat før skatt -24,2 -23,5