Driftsinntektene til Austevoll Seafood ble i tredje kvartal 3329 millioner kroner, mot 2740 millioner i samme periode året før.

Resultat før skatt gjorde også et byks, fra 154 millioner til 533 millioner kroner.

Økningen i salg og, og det bedrede resultatet, skyldes i hovedsak en betydelig prisøkning på atlantisk laks og fiskemel. Austevoll Seafood tror på en fortsatt god utvikling i tiden fremover:

«Det forventes jevnt god etterspørsel etter produktene fra de viktigste markedene», skriver selskapet i sin kvartalspresentasjon.

kvartalsresultat / Austevoll Seafood ASA*

3. kv. -10 3. kv.-09
Driftsinntekter 3.329.376 2.739.576
Driftsresultat (EBITDA) 705.866 459.016
Resultat før skatt 533.186 153.865
  • tall i tusen kroner