Medier og kultur
Navn Inntekt Formue Skatt
Arnøy, Unni (37) 473.500 0 187.095
Bergo, Olav Terje(55) 684.200 3.395.000 202.959
Høyheim,Kjell Jarle(48) 476.200 399.000 202.959
Hålien, Einar (38) 962.500 0 487.631
Svare, Arne, (46) 69.800 961.000 82.093
Wathne, Davy, (52) 1.368.000 286.000 551.075