— Det var veldig trasig å måtte slå ut all melken etter flere dagers produksjon. I tillegg skapte strømbruddet problemer med ventilasjon og fôring, så jeg hadde nok å tenke på, sier geitebonde Ingolf Foren.

Foren, som har rundt hundre geiter i fjøset like utenfor Stryn, måtte slå ut rundt 500 liter.

— Jeg hadde litt flaks, for melkemengden var ikke så stor akkurat på denne tiden har året. Da er det langt verre for alle som driver storproduksjon fra kyr.

Spilt melk

Da store deler av Vestlandet mistet strøm og telenett etter orkanen Dagmar, kom melkebøndene og meieriene i trøbbel.

— Dette fikk store konsekvenser for oss. Vi er helt avhengig av strøm for å kjøle ned melken, sier Thorkild Heieren, sjef på TINE Meieriet Byrkjelo.

Meieriet er TINE sitt mest moderne anlegg, og Norges største etter innmålt melkemengde. De lokale bøndene leverer hele 92,5 millioner kumelk og rundt 2 millioner geitemelk i året. 1. juledag lå 500.000 liter melk på tankene når strømmen falt ut. Nødaggregatet slo inn, men meieriet hadde ikke mulighet til å ta i mot tankbilene som kom for å levere ny melk.

— Til slutt måtte bøndene slå ut i underkant at 300.000 liter melk. Dette vil påvirke hele samvirket, og få konsekvenser for årutbetalingene både for oss og bøndene, sier Heieren.

Mangelen på mobildekning gjorde at bøndene ikke kunne kontaktes, og meieriet måtte sende ut en beskjed via NRK. Heieren sier meieriet gjorde en risikovurdering da det ble bygget, men hadde ikke tatt høyde for strømbrudd på flere døgn i strekk.

— Dette viser sårbarheten i slike situasjoner. Vi skal nå ha møter med strømleverandørene, og vi må vurdere å installere større aggregat, for dette kan vi ikke risikere igjen, sier meierisjefen.

Krangler om ansvaret

Harald Jarl Runde, fylkessekretær for Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Sogn og Fjordane, sier privatisering av telefoni og strøm gjør at ingen vil ta ansvar.

— De privatiserte selskapene leverer lovpålagte tjenester for Staten, men privatiseringen gjør at ansvaret og kommandolinjene blir pulverisert, sier Runde.

Han mener Dagmar avslørte av samfunnsstrukturene i distriktene er alt for sårbare.

— Teletettet er heller ikke bygget opp for å ta høyde for slike kriser, både når det gjelder aggregat og bemanning. Og når det fører til at bøndene må slå ut melken sin, er det alvorlig, sier han.

Hvordan ble du rammet av «Dagmars» herjinger?