I en statusrapport til byrådet fra byråd Lisbeth Iversen, skriver hun at arbeidet med ny fundamenteringsmetode har ført til forsinkelser på 15 uker.

Etter den opprinnelige planen skulle mathallens første etasje åpne 7. september 2011. Resten skulle vært ferdig 2. november. Nå regner Iversen med at Mathallen først vil bli åpnet i januar 2012.

— Vi støtte på middelalder-grunnforhold som gjorde at fundamenteringen ble dyrere, sier Iversen.

De ekstra kostnadene med grunnarbeidende vil føre til at Mathallen blir mellom 15 og 20 millioner kroner dyrere enn budsjettert.

— Vi vil prøve å unngå å spørre bystyret om mer penger og i stedet dekke disse pengene inn over byutvikling-budsjettet eller gjennom lån, sier Iversen.

Hun tror det ikke vil bli flere overraskelser.

— Vi har hatt store overskridelser på Nygårdstangen og nå her. Men nå kan jeg berolige med at vi er ferdig med fundamenteringsarbeidet, sier Iversen.