16. juli i år fekk vedkommande matforgifting. Kunden mistenkte at ein biff chop suey kjøpt i Deli de Luca-avdelinga i Bergen sentrum var årsaka. Ut frå dette fann Mattilsynet grunn til å granske saka nærare, og fann at verksemda ikkje handterte ferdigmaten på betryggande vis.

Dårlege rutinar

Rutinene for kor lenge ferdigmaten kan ligge eller har lege i kjøledisken var uklare, skriv Mattilsynet i sin rapport, og peikar på at dei tilsette ikkje hadde ført skjemaet med dato og klokkeslett for når varene blir sett inn i disken, og kor lenge maten kan ligge der.

«Ansatt kunne ikke svare for hvor lenge alle produktene hadde ligget i disken,» skriv Mattilsynets inspektør i rapporten, og peikar på at tilsynet vurderer regelbrotet som alvorleg.

Manglande oppfølging av slike rutiner kan føre til oppvekst av helseskadelege mikroorganismar, som igjen kan gje matforgifting, heiter det.

Verksemda har fått frist til 10. august til å rette på sine interne rutinar.

Ryddar opp

Og det lovar dagleg leiar Recep Sakrak å følgje opp.

— Sjølvsagt kjem vi til å gjere det. Vi skal skjerpe rutinene våre, og ta denne saka opp på eit personalmøte torsdag denne veka, seier Sakrak. - Det var en litt fersk tilsett som hadde gløymd å føre dato på det som gjekk inn i kjøldisken.Ifølgje Mattilsynet vart temperaturen på kjølerommet heller ikkje registrert av verksemda, men den var under 4 grader og dermed ok under tilsynet, som vart gjort 21. juli i år. Verksemda får også godkjent for måten dei sikrar at nye varer vert plassert bakerst i disken, slik at «først inn, først ut»-prinsippet blir gjennomført.

FÅR REFS: Deli de Luca ved Ole Bulls plass lovar å skjerpe rutinane.
ARKIV