• GODE NABOER: Hver dag trilles det mat som ellers skulle kastes fra Rimibutkken i Håkonsgaten til Robin Hood huset. Der blir maten til solide måltider for de økonomisk vanskeligstilte. - Nå håper vi å få til organisert innsamling, sier Marcos Adano, leder av Robin Hood-huset. Her sammen med Aurelia Retegan. FOTO: EIRIK BREKKE

Mat som skulle kastesblir lunsj for fattige

Daglig hentes store mengder mat som ellers skulle kastes av dem som driver hjelpearbeid blant fattige. Nå vil de organisere innsamlingen av de flotte matvarene som ellers ville gått til dyrefôr.