Det maritime miljøet i Bergen har paret beina, og i ettermiddag gikk startskuddet for en sterkere, felles profil.

— Den komplette, maritime klyngen i Bergen har for mange vært en godt bevart hemmelighet. Det har manglet en tydelig profil, og det vil vi gjøre noe med nå, sier daglig leder Susanne Rislå Andersen i Maritimt Forum Bergensregionen.

Kick off for felles satsing

Over 200 personer fra den maritime næringen i bergensområdet og andre inviterte møttes i ettermiddag på SAS-hotellet på Bryggen til kick off for en felles satsing under navnet Marinade 2013.

— For første gang vil vi vise den samlede styrken til alle aktørene som utgjør den maritime næringen her i regionen. Næringen er Norges eneste globale kunnskapsbaserte næring – og Bergensregionen har et av Norges sterkeste og mest komplette maritime miljø.

Næringen sysselsetter 27.000

Foruten verdensledende rederier, har Bergen ifølge Andersen hele spekteret av maritime tjenester – med en spesielt sterk posisjon innen forsikring og finansiering.

— I tillegg har byen lange skipsbyggertradisjoner og utstyrsprodusenter som hevder seg på det globale markedet, sier hun.

Etter olje- og gassvirksomhet er maritim næring den største i bergensregionen, med en samlet omsetning på 80 milliarder kroner i 2011 og en verdiskaping på 27 milliarder, fremkommer det i en verdiskapingsrapport som ble presentert på konferansen i dag.

Samlet sysselsetter næringen ca. 27.000 personer, inklusiv Sjøforsvaret.

1,5 millioner pr. ansatt

— Det er estimert at næringens virksomhet i regionen i 2011 skapte skatteinntekter til stat og kommune tilsvarende seks milliarder kroner. Ifølge utregninger var verdiskapingen pr. ansatt 1,5 millioner kroner, mens lønnskostnadene pr. ansatt beløp seg til 800.000 kroner. Det forteller litt om dimensjonene næringen samlet står for, sier Susanne Rislå Andersen.

Det er analyseselskapet Menon som har laget verdiskapingsrapporten på oppdrag fra arrangørene, som består av Maritimt Forum Bergensregionen, BergenNæringsråd, Stiftelsen Neptun Bergen og Bergens Rederiforening.

Kontrollerer over 1000 skip

I rapporten omtales også den sterke posisjonen rederiene i Bergen besitter. Bergensrederiene kontrollerer en flåte på over 1000 skip, fordelt på vel 500 norskregistrerte og 530 utenlandskflaggede skip.

"90 prosent av all varetransport i verden foregår på skip. Skipsfart henger uløselig sammen med internasjonal handel – og dermed økonomisk vekst", heter det i rapporten.

Videre fremkommer det at i tillegg til å være Nordens største havn, havnet Bergen i fjor på en syvende plass i Europa når det gjelder cruiseskipanløp. Vestlandets hovedstad hadde 337 anløp, til sammenligning hadde Oslo 177 anløp.

- Komplett maritimt miljø

Styreleder i Bergens Rederiforening, Hans Olav Lindal, og byrådsleder Monica Mæland var blant innlederne på dagens konferanse.

Det ble fremhevet at Bergen er den eneste byen i Norge med et komplett maritimt miljø – bestående av rederier, verft, produsenter/leverandører, tilstøtende tjenester (maritim forsikring/finans) og maritim forskning/utdanning.