I grafikken over kan du se inntekter og resultater for Marine Harvest og andre børsnoterte selskaper med tilknytning til Vestlandet. Tjenesten er fortsatt under utvikling. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på okonomi@bt.no

Det spesielt mer laks fra Chile som bekymrer ledelsen i Marine Harvest. I regnskapsrapporten for 2. kvartal skriver styret at det er bekymret for økt slakting av laks de neste 12 månedene og selskapet "vil med denne bekymringen gjennomgå produksjonsplanene med mulighet for å redusere fremtidig produksjonsvekst noe".

Store sykdomsproblemer i Chile gjorde at oppdretterne slaktet ned storparten av fisken. Dermed forsvant den største konkurrenten for norske oppdrettere nesten helt fra verdensmarkedet.

Chilenernes problemer er hovedårsaken til de høye lakseprisene norske oppdrettere har nytt godt av i flere år. Men nå venter altså Marine Harvest at perioden med høye priser være over.

20110131DEG205_22342997k12de0a4a6c7km8000.jpg
GORM K. GAARE