Oppdrettsgiganten, med hovedkontor i Bergen, har i to år ligget i en rettstvist med den tidligere sjefen for selskapets datterselskap i Chile.

Før helgen dømte en voldgiftsrett Marine Harvest til å betale den tidligere i Chile-sjefen en erstatning på 12,3 millioner USD, tilsvarende rundt 75 millioner kroner til dagens dollarkurs.

Aarskog sier at selskapet er rykende uenig i dommen, og at den vil bli anket inn for det ordinære domstolsapparatet i landet.

En voldgiftsrett er en instans satt sammen av representanter for partene. I motsetning til i Norge kan en voldgiftsdom i Chile ankes.

— Butikk i butikken

— Vi har gått til sak mot den tidligere lederen i Chile fordi vi mener å ha klare bevis for at han drev butikk i butikken. Jeg finner derfor dommen helt urimelig. Noe lignende kunne aldri skjedd i Norge, sier Aarskog.

Den tidligere lederen for Marine Harvest Chile hadde sittet i sjefsstolen to-tre år da han og konsernledelsen i Norge ble enige om at deres veier skulle skilles.

— Vi visste ikke da at han hadde drevet butikk i butikken. Det viste seg først i ettertid da vi oppdaget e-poster i vårt system med klare bevis på at han hadde laget et eget firma og gitt dette fordeler på bekostning av Marine Harvest, sier Aarskog.

Oppdrettskonsernet meldte i sin rapport for tredje kvartal 2011 at det hadde innledet søksmål mot den tidligere administrerende direktøren for Chile-datteren. Det har vært en langdryg affære.

Motsøksmål vant frem

I saken, som er ført for Santiago Chamber of Commerce Arbitration Centre, har Marine Harvest påstått at en kontrakt signert av den tidligere direktøren er ugyldig og har krevd at fordeler som er oppnådd gjennom denne kontrakten skal tilbakebetales.

Den tidligere direktøren og hans selskap gikk til motsøksmål og hevdet på sin side at kontrakten ikke var ugyldig, at Marine Harvest Chile hadde misligholdt sine forpliktelser, og krevde 42,5 millioner USD i erstatning for tapt fortjeneste.

I voldgiftsdommen fikk chilenerne delvis medhold, mens kravet fra Marine Harvest ble avvist.

— Vi anker dommen til Court of Appeal i Santiago. Av forsiktighetshensyn blir erstatningen utgiftsført i regnskapet for andre kvartal, men pengene blir ikke betalt ut. Trolig går det flere år før vi får en endelig dom, sier Alf-Helge Aarskog som sier at Marine Harvest skal komme kraftig tilbake i neste rettsrunde.