På Facebook fins det flere grupper som ønsker å senke bensinprisene i Norge. Noen har tre medlemmer, mens den største teller i skrivende stund 8.805 medlemmer.

Slike grupper tror sosiale medier-ekspert Carl Christian Grøndahl kan være med på å minske klagene til klager til interesseorganisasjoner som klager om for eksempel høye bensinpriser og lignende.Grøndahl jobber med markedsføring i sosiale medier som prosjektleder for i firmaet Synlighet AS.

Dislike

Han har også skrevet master om sosiale medier hvor han særlig la vekt på politisk mobilisering i nye medier.

— Folk bruker nok ikke de tradisjonelle kanalene for klaging i like stor grad som før. Å «like» en gruppe mot for eksempel høye bensinpriser, bli med i en gruppe eller klage i statusfeltet er nok for å få ut frustrasjon, mener Grøndahl.

Han fortsetter

-Tidligere var klager gjennom kommunikasjonskanaler som brev og telefon eneste mulighet. Mange tror nok at en sak nå automatisk blir tatt tak i når så mange er med i en facebookgruppe, sier Grøndahl.

Forskning hans viser at Facebook kun er en start.

— Mange som starter eller deltar i gruppene er fornøyd når de har fått ut frustrasjonen. Den videre aktivismen uteblir og fører til en slaktivisme, sier Grøndahl.

Med slaktivisme mener han at deltakelsen stopper ved å trykke «like». Han fortsetter med å si at de tradisjonelle kanalene for klaging fortsatt er de beste om man ønsker å utøve politisk innflytelse.

— «Like» er første trinn. Men tar man ikke tak i engasjementet der, blir det en endestasjon og det får ikke utviklet seg videre, forteller Grøndahl.

Hva mener du om bensinprisene? Si din mening under!

HER SKJER PROTESTENE: Gryende Facebook-opprør mot bensinprisene.
FAKSIMILE