• Det finnes mange ulovlige boliger i Bergen. Opplysningene i eiendomsregisteret kan man ikke stole på, sier Øystein Andersen. Han leder jakten på ulovlige boliger i Bergen.

Andersen leder tilsynsavdelingen i Etat for byggesaker og private planer.

Naboer klager

— Bergen er en studentby. Da kan det være fristende å lage ulovlige boenheter. Særlig ser vi det i kjellere og på loft, sier Andersen.

Mange av tipsene hans avdeling får om ulovligheter, kommer fra naboer og velforeninger.

— De har gjerne registrert økt støy, flere biler og mer trafikk. Men i mange av disse tilfellene er det ikke snakk om ulovlige seksjoneringer. Ofte er det bofellesskap, der studenter og andre har flyttet sammen i en leilighet, og hvor eieren har satt opp noen ekstra lettvegger for å lage flere soverom. Dette blir boformer som vi ikke kan legge oss bort i, sier Andersen.

Krevende folketelling

Det er når det gjelder opplysningene om gamle hus, man ikke kan stole på eiendomsregisteret. - Under en stor folketelling i år 2000 ble det registrert hvordan de faktiske forholdene var i disse gamle husene. Men det ble ikke sjekket om forholdene var godkjente og lovlige, sier senioringeniør Stein Johansen i Etat for plan og geodata i Bergen kommune.

Johansen har ingen problemer med at man for gamle hus ikke kan stole på opplysningene i eiendomsregistrene som bygger på matrikkelen.

— Men blant mange hensyn har det vært viktig å ha et register som viser hvordan de faktiske forholdene er, selv om de ikke skulle være lovlige. Johansen viser til at Brannvesenet og andre etater trenger å vite om det bor folk på loftet, selv om leiligheten der oppe er ulovlig.

Meglernes jobb

— Man må ikke kjøpe bolig for millioner av kroner uten også å sjekke om endringer som er foretatt i huset er søkt om, og faktisk godkjent. Johansen mener for øvrig at denne kvalitetssikringen burde man forvente at eiendomsmeglerne foretok.

Leder av Vestlandet Eiendomsmeglerforening, Jord Berg, er ikke uenig i det.

— Men det er et problem for hele bransjen at vi ikke kan stole på opplysningene vi får fra kommunene. Informasjonen krever ofte mange former for kryssjekking, som ikke er tilstrekkelig betryggende verken for oss eller forbrukerne. Derfor vil vi be om et møte med Bergen og omegnskommunene for å gjennomgå hva vi samlet trenger av opplysninger, og hva de kan tilby oss, sier Berg.