Anja Rushfeldt (40) er langtidssykmeldt etter en trafikkulykke. Hun skulle hatt sykepengene for mai på konto onsdag for en uke siden.

– Da jeg henvendte meg til Nav og etterlyste utbetalingen, fikk jeg beskjed om jeg måtte smøre meg med tålmodighet. Nav var forsinket med utbetalingen. Ingen vet når pengene vil være på min konto, sier hun.

Ordne opp selv

På Nav-kontoret fikk Rushfeldt ingen forklaring, bare en beskjed om at hun selv måtte løse de økonomiske flokene som ville oppstå med hennes egen personlige økonomi som følge av forsinkelsen.

– Manglet jeg penger, fikk jeg spørre banken om lån eller henvende meg til sosialkontoret, var beskjeden jeg fikk, sier hun.

– Utsettelsen skaper problemer for meg, sier Rushfeldt. Hun har vært nødt til å bruke en del av sparepengene og også låne 10.000 kroner privat for å få dekket forfalte regninger.

– Studielånet mitt forfaller i mai. For meg betyr det 7000 kroner i ekstrautgifter i tillegg til de løpende utgifter vi har i familien. Det krever ekstra planlegging å sørge for at det er tilstrekkelig på konto til å dekke studielånet, sier firebarnsmoren.

Skal ikke være ventetid

Fylkesdirektør i Nav Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes, kan bekrefte at saksbehandlingstiden for sykmeldinger har gått opp. Hun er uroet over statistikken, men har ikke noen entydig forklaring.

– I 80 prosent av sakene tar det nå fem uker før saken er ferdigbehandlet og pengene utbetalt. I de resterende 20 prosent av sakene tar det enda lengre tid. Vi har ikke noen god enkeltforklaring på hvorfor det er slik, men vi gjennomgår nå alle våre saksbehandlingsrutiner for å finne ut hva det er som forsinker prosessen, sier hun.

– Arrogant

Rushfeldt reagerer sterkt på likegyldigheten hun mener hun er blitt møtt med i Nav.

– Jeg synes det er svært arrogant av Nav bare å la være betale ut pengene uten en gang å gi beskjed.

Praksis er at sykepenger blir utbetalt en gang i måneden. Jeg mener vi trygdebrukere burde kreve erstatning fra Nav for påførte rentekostnader. Staten får jo renteinntekter som følge av at sykepengene ikke blir utbetalt i tide.

Må låne privat

Kristine Grung står også i sykepengekøen.

– Vi er avhengig av disse pengene, som skal komme regelmessig hver måned, men det gjør de altså ikke. Noe av forklaringen jeg har fått, er at det mangler dokumentasjon, det vil si at Nav har rotet vekk skjemaer som er innlevert. Ingen kan svare på når pengene for mai er på konto. Nå har vi vært nødt til å ta opp private lån for å få familieøkonomien til å gå i hop. Jeg synes det er helt uholdbart, særlig med tanke på at sykepenger er en rettighet som vi har lovmessig krav på, sier Grung.

Mange tusen rammes

Bogsnes beklager at brukerne må vente.

– Dette er saker der behandlingen skal skje fortløpende og der det ikke skal være noen ventetid av betydning i det hele tatt, sier hun.

Et stort antall mennesker blir berørt av den lange saksbehandlingstiden. Hver virkedag dag kommer det inn minst 1000 nye søknader om sykepenger til Nav Hordaland. De som er langtidssykmeldt, for eksempel kreftpasienter, får utbetalt sykepengene automatisk, mens alle som skal søke om sykepenger for første gang eller som fornyer sykmeldingen, blir rammet av tregheten i systemet.

Nav Hordaland selv har ikke oversikt over hvor mange som ikke får penger i rett tid. En god del arbeidsgivere forskutterer sykepenger i form av lønn og krever refusjon tilbake fra Nav.

Vanskelig å få erstatning

Jussprofessor ved Universitet i Bergen og ekspert på trygderett, Gudrun Holgersen, forteller at det ikke er noen klare regler for hvor mange dager eller uker som kan gå før sykepengene skal utbetales.

– Det blir en skjønnsmessig vurdering av hva som er akseptabelt, sier hun.

Dette gjør det også vanskeligere å søke om erstatning.

– I prinsippet er det mulig å rette et erstatningskrav til Nav, men saken vil trolig ende i rettsapparatet, og i praksis er det vanskelig å se for seg at enkeltpersoner vil orke å ta belastningen ved en slik prosess.

Hva synes du om NAVs behandling av sykemeldte?

FORSINKET IGJEN: Saksbunkene hoper seg opp på Nav-kontorene i Hordaland. Anja Rushfeldt skulle fått utbetalt sykepenger onsdag for en uke siden. Nå har Nav gitt beskjed om at pengene er forsinket på ubestemt tid.
Ørjan Deisz