Det er noe av det Statskonsult har funnet ut etter å ha undersøkt bruken av e-post i staten. De konkluderer med at det er behov for opplæring i bruken av e-post, og en bevisstgjøring i forhold til daglig praksis.

Undersøkelsen viser at e-post blir oppfattet som en fullverdig forsendelsesmåte, likevel blir 15 prosent av den journalpliktige e-posten i tillegg sendt til mottaker på papir. Halvparten av brukerne sender dessuten fra seg en papirversjon til arkivet. Statskonsult mener at de statlige virksomhetene bør samordne og standardisere rutinene for hvordan e-posten skal håndteres.

Norsk Presseforbund har tidligere uttrykt bekymring over at få e-postmeldinger blir journalført, og derfor unndratt offentlighetens lys.

Statskonsults undersøkelse viser at 3 prosent av e-posten blir vurdert som journalpliktig. E-post er journalpliktig hvis den er gjenstand for saksbehandling, eller har verdi som dokumentasjon.

— Det er ingen grunn til å tro at de ansatte ikke utøver et godt skjønn, spesielt ikke at det er dårligere når posten er elektronisk enn når den er på papir, sier prosjektleder Torbjørn Vinje.

Undersøkelsen viser at det også i staten sendes en del irrelevant e-post. 85 prosent oppgir i undersøkelsen at de bruker inntil 20 minutter per dag på unødvendige meldinger.

(NTB)