Familien hennes har solgt tobakk på Torgallmenningen i Bergen siden farfaren startet opp i 1905. Lovendringene har vært mange siden den gang, og mandag trer ny tobakksskadelov i kraft.

Ned med ungdomsrøyking

Forbudet mot salg av 10-pakninger sigaretter gjelder fra 1. juli 2013, men det er gitt overgangsbestemmelser i en egen forskrift, ifølge Helsedirektoratet.

Fra nyttår har ikke tobakksprodusentene lov å selge 10-pakninger til utsalgsstedene, mens 10-pakningene er historie fra 1. juli neste år.

— Forbudet mot 10-pakninger er først og fremst et tiltak for å få ned ungdomsrøykingen fordi vi vet at denne gruppen er den mest prissensitive, sier Knut-Inge Klepp, assisterende direktør i Helsedirektoratet til BT.

Vern mot passiv røyking

Fra mandag endres lovens formålsbestemmelse til å inneholde en visjon om et tobakksfritt samfunn på sikt. Samtidig gjelder den nye bestemmelsen om at barn har et lovfestet vern mot passiv røyking, men det blir ikke aktuelt å sette inn et røykepoliti mot småbarnsforeldre.

— Denne bestemmelsen er ment å være en holdningsskapende bestemmelse. Det er ingen sanksjoner eller offentlig tilsyn knyttet til bestemmelsen, sier Erlend Bø, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Om et år blir det også forbudt med selvbetjening av tobakksvarer.

— Dette vil i all hovedsak ha betydning for snusskapene som etter dette tidspunkt må være plassert bak betjent kasse. Kjøp av automatkort vil fremdeles foregå fra betjent kasse, og alle automater vil derfor fremdeles ha sin funksjon, sier Bø.

Mot Høyre og Frp

Fra i morgen faller også såkalte tobakkssurrogater og tobakksimitasjoner inn under loven og dens aldersbestemmelser. Det blir forbudt å reklamere for disse og gi dem gratis.

Elektroniske sigaretter, både med og uten nikotininnhold, er et eksempel på et slikt produkt, ifølge Helsedirektoratet.

Det var Arbeiderpartiet, SV, Sp, KrF og Venstre som stemte for den nye loven i Stortinget.

For ordens skyld minner vi på om at du må være 18 år for å kjøpe tobakk i Norge.

Hva mener du om forbudet?