USAs National Security Agencys (NSA) overlegne teknologi gir dem tilgang til europeiske informasjonssystemer og det er lite vi kan gjøre med det, hevder Desmond Perkins i EU-kommisjonens kodeenhet. Han snakket i en EU-høring om Echelon, det amerikanske overvåkningssystemet som angivelig er i stand til å avlytte all elektronisk trafikk i Europa.

EU har etter uttalelsene satt munnkurv på Perkins. USA har teknologi som kan forstyrre systemer i Europa men ikke avlese kryptert informasjon, mener EU ifølge Silicon.com.

EU-parlamentet bestemte seg i fjor for å etterforske om Echelon er brukt til industrispionasje. Storbritannia står i tett kompaniskap med USA, Canada, Australia og New Zealand, ifølge en rapport om Echelon som ble fremlagt for parlamentet.

— Det er store mengder med bevismateriale som peker mot at større regjeringer rutinemessig bruker oppsnappet informasjon til å gi en handelsmessig fordel til selskaper og handelsvirksomheter, skriver den britiske journalisten Duncan Campbell i rapporten.

USA har bekreftet eksistensen av Echelon, men benekter på det sterkeste påstandene om at spionasje kommer private selskaper til gode.

— Amerikanske etterretningsorganer driver ikke med industrispionasje og røper ikke handelshemmeligheter for amerikanske selskaper. Vi forsikrer om at NSA ikke er autorisert til å dele ut informasjon til private firmaer, sa det amerikanske utenriksdepartementets James P. Rubin til New York Times.(Origo)