Med Magnus Stangeland i spissen kjøpte selskapet opp 19 bedrifter på norskekysten i 2007. Både Rosenberg Verft i Stavanger og BMV på Laksevåg i Bergen er i dag en del av konsernet. Senest i august i år leverte BMV to spesialskip til en samlet verdi på 1,5 milliarder kroner til offhoreindustrien. Industrikonsernet sysselsetter 1900 personer, fra Kirkenes i nord til Stavanger i sør.

Konsernsjef Pål Engebretsen fortalte om lavere omsetning og inntjening på dagens presentasjon i Stavanger, men vurderte likevel den samlede resultatmarginen som tilfredsstillende.

Engebretsen fokuserer blant annet på driftsresultatet før avskrivninger. Det ble i kvartalet 71 millioner kroner, som gir en resultatmargin på ni prosent.

Ellers er Engebretsen godt fornøyd med at den samlede ordrereserven for konsernet etter første halvår er på 4,7 milliarder kroner, som er en netto økning på en halv milliard siden årsskiftet.

— Vi signaliserte tidlig at 2010 ville gi en noe redusert aktivitet i forhold til rekordåret 2009. Men andre kvartal gir grunnlag for å stå fast ved det vi har sagt om en videre vekst i et langsiktig perspektiv, sier Engebretsen.