Stortingsrepresentant Geirmund Hagesæter (Frp) mener 100.000 kroner for bredbånd er «uakseptabelt» dyrt. Nå krever han handling fra fornyingsministeren.

Lørdag skrev BT om trebarnsmor Tone Hauge Hansen i Uggdal på Tysnes som må punge ut 100.000 kroner for fibertilkobling fordi mobildekningen er så dårlig at mobilt bredbånd ikke fungerer tilstrekkelig.

Mens andre innbyggere i Tysnes får fibertilkobling for 5000 kroner, vurderer trebarnsmoren å ta opp lån for å sikre skolebarna sine fungerende internett.

Frykter digitalt klasseskille

— Jeg synes det er uakseptabelt at man skal måtte betale så mye for å få tilgang til bredbånd. Mer og mer av offentlig informasjon blir lagt ut på nettet og for å få tilgang på dette, så må man ha bredbånd, sier Geirmund Hagesæter som er 1. nestleder kommunal- og forvaltningskomiteen.

Han har denne uken sendt spørsmål til skriftlig besvarelse hos fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud hvor han viser til BTs artikkel.

«Ifølge Forbrukerrådet er det mellom 6500 og 7000 husstander i Norge som ikke kan få bredbåndstilknytning på grunn av dårlig lokal dekning. Med tanke på at 82 prosent av befolkningen bruker Internett for å få tilgjengelighet til ulike offentlige og private tjenester, synes det som om det har oppstått et digitalt skille mellom folk på grunn av utilstrekkelig tilgang til bredbånd. Synes statsråden at et slikt skille er akseptabelt?» lyder spørsmålet.

— Må tas på alvor

— Når flere tusen hjem ikke kan få bredband på grunn av manglende dekning er vi i ferd med å få et digitalt klasseskille mellom de som har tilgang til informasjon på nettet og de som ikke har det, sier Hagesæter.

- Hva bør gjøres?

— Dette er uakseptabelt og derfor forventer jeg at Fornyingsministeren tar denne problemstillingen på alvor og gir en tilbakemelding til Stortinget hvordan man skal sikre tilgang til bredbånd innen kort tid, sier han.

Ministerens svar kan normalt ventes i begynnelsen av neste uke.

- UAKSEPTABELT: Gjermund Hagesæter (Frp) har bedt fornyingsministeren om svar på problematikken.
ARKIV
MÅ SVARE: Statsråd Rigmor Aasrud ventes å svare i løpet av neste uke.
SCANPIX