Taksten er på 9,8 millioner kroner. Da konkursen ble åpnet i mars 2011 hadde Nordea pant på over 12 millioner kroner på eiendommen, men etter forhandlinger med boet har Nordea akseptert et oppgjør på 3,5 millioner kroner når Hopsåsen 28 B blir solgt.

— Det betyr at det blir penger til kreditorer, sier bobestyrer Erling Opdal.

Boet har tidligere gått til sak mot Gunnar Nordhus' kone, som sto oppført som eier av Gunnar Nordhus' barndomshjem og én annen eiendom i Bergen.

I Bergen tingrett fikk boet fullt medhold i at eierskapet var proforma, og kommet i stand for å beskytte Gunnar Nordhus mot kreditorer. Konen anket avgjørelsen, men inngikk senere forlik med konkursboet.

Eiendommen vil bli lagt ut for salg i løpet av april, ifølge megler Stein Herland.

Stevner Reidar Osen

I februar i år tok boet ut søksmål mot Vest Eiendom AS, som eies av Reidar Osen. Konkursboet til Gunnar Nordhus håper å få inn flere millioner kroner når Hopsåsen 28 B nå legges ut for salg.

Boet mener blant annet at Gunnar Nordhus hadde eiendomsrett til en andel av Olav Kyrres gate 45, og rett til en andel av inntekter fra Vetrlidsalmenning 11. Dette er verdier boet vil ha tak i. Gallerieier og eiendomsinvestor Reidar Osen karakteriserer kravet som grunnløst, og sier at han ikke skylder Nordhus fem flate øre.

— Tvert om har jeg meldt inn krav i konkursboet hans for fire millioner, sier Osen.

Straffesaken ferdig etterforsket

I konkursboet er det meldt inn krav på nesten 64 millioner kroner. Største kreditor er Nordea som har et anmeldt krav på 23 millioner kroner. Nest største kreditor er Nordhus' sønn, som har innmeldt krav på drøye 21 millioner kroner.

Gunnar Nordhus er også anmeldt for tapping av et eiendomsselskap i Sund på Sotra, samt dokumentfalsk og bedrageri. En takstmann har taksert fire eiendommer eid av Nordhus-familien til 50 millioner kroner. Takstene er brukt til å få lån i Nordea.

Reell verdi på eiendommene var trolig 15 millioner. Politietterforskningen av denne saken er nå i all hovedsak avsluttet. Om det blir tatt ut tiltale eller ei, blir ikke klart før om flere uker, ifølge politiadvokat Anders Johnsen ved Hordaland politidistrikt.