Klokken 1300 vil Dahle nemlig holde en pressekonferanse hvor han legger frem de hemmelige dokumentene i kinosaken.

Etter avtale med SF har byrådet gått med å å hemmeligholde salgsavtalen og aksjonæravtalen som Bergen kommune har inngått med selskapet.

— Om han gjennomfører pressekonferansen, vil det være svært uheldig, mener byrådsleder Monica Mæland (H).

Som byrådsleder hadde hun siste ord da dokumentene ble unntatt offentlighet.

-Jeg forventer at alle forholder seg til kommunelovens regler om dokumenter unntatt offentlighet – også Torstein Dahle.

Snur ikke

Mæland understreker at det ikke er opp til hver enkelt å gjøre fortolkninger knyttet til slike saker.

— Det er uheldig dersom Bergen kommune oppfattes ikke å kunne håndtere konfidensiell informasjon, sier hun.

Byrådslederen har ingen planer om å offentliggjøre dokumentene før bystyret har fattet sitt vedtak 20. mars. Hvis det i møtet refereres til aksjonæravtalen eller aksjekjøpsavtalen, vil det skje bak lukkede dører.

- Har byrådet latt seg diktere av SF ved å holde dokumentene hemmelige, slik Dahle hevder?

— Det er lang tradisjon for at denne type avtaler er unntatt offentlighet og Bergen kommune forholder seg profesjonelt til dette. Alle som skal fatte avgjørelse i saken vil få innsyn og rikelig anledning til debatt, sier Mæland.

Frykter ikke konsekvensene

Det holder ikke for Dahle. Hvis han får informasjon som tilsier at spesielle deler av dokumentene bør sladdes, sier han at han vil vurdere det, men han vil legge eget skjønn til grunn.

Ett av dokumentene, som inneholder detaljer om forsikring, sier Dahle han ikke vil offentliggjøre

KRITISK: Torstein Dahle mener det er horribelt at byrådet gir etter for SF sine krav i kinosaken.