Det er voldgiftsretten i Stockholm som har avgjort striden mellom Bergen Group og det polske verftet Stocznia Gdansk S.A i Polen. Voldgiftsdommen medfører at bergenskonsernet må punge ut med 3,6 millioner euro til det polske skrogverftet. Summen tilsvarer 25,9 millioner norske kroner etter dagens valutakurs.

Krevde 8 millioner euro

Verftet i Gdansk bygget skroget til cruisefergen «Stavangerfjord» som i går var innom Bergen på sin jomfrutur. Da skroget ble levert fra Polen i april 2012 til Bergen Group Fosen der det er blitt utrustet, var det et halvt år forsinket i forhold til kontrakten.

— Vårt krav på åtte millioner euro mot det polske verftet var knyttet til denne forsinkelsen, men også til andre elementer i kontrakten, sier kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes i Bergen Group.

Stocznia Gdansk reiste på sin side et tilsvarende motkrav på åtte millioner euro, og hevdet at bergensselskapet ikke hadde oppfylt sin del av kontrakten.

Kan anke

Når den svenske voldgiftsretten har veid de forskjellige argumentene opp mot hverandre er sluttsummen at polakkene har fått mest medhold, og at Bergen Group må betale en solid kompensasjon.

Det svenske systemet gir en viss åpning for å anke en voldgiftsdom til tingretten.

— Vi er såpass overrasket at vi ikke utelukker en anke, men først vil vi studere dommen nøye, sier Risnes.

Det samme polske verftet har også bygget skroget til den andre cruisefergen som Bergen Group utruster for Fjord Line ved Fosen-verftet. Den skal få navnet "Bergensfjord", og skal være ferdig før nyttår.

Vurderer nytt søksmål

Da skroget til «Bergensfjord» ble sjøsatt i Gdansk 1. mars i år, var det enda mer forsinket enn det første skroget.

- Vil dere kreve kompensasjon også for denne forsinkelsen?

— Vi har gjort foreløpige vurderinger, men konklusjonen vil vi først trekke etter at vi har vurdert den dommen som nå er avsagt, sier Risnes.

Han sier at dommen er uheldig, men at den økonomiske betydningen ikke er vesentlig.