Det kan høres ut som en episode i «Luksusfellen», men er en realitet i den mangeårige striden mellom Bergen og Omland Havnevesen (BOH) og Bergen kommune om hvem som eier hvilke eiendommer langs kaiene i Bergen.

I flere år har oppgjøret etter havnevesenets salg av to eiendommer i Solheimsviken og på Dokken ligget i bero, i påvente av at kommunen og havnevesenet skulle bli enige om en modell for hvordan salgssummene skulle fordeles.

Uknuselig sparegris

Nå er byrådet kommet frem til en midlertidig løsning:

«Oppgjør for eiendommer som selges settes inn på en sperret bankkonto som kun kan disponeres av Bergen kommune og BOH i fellesskap» skriver byrådsleder Monica Mæland i sin innstilling til bystyret.

Totalt er det 10,5 millioner kroner som i denne omgang skal settes inn i den felles sparegrisen. Og den kan altså kun knuses dersom begge parter er enige om det – ikke ulikt trikset forbruksøkonomer bruker for å få kontroll over økonomien til dem som har for stort forbruk i forhold til inntekter.

Rundkjøring og bossanlegg

Den ene parsellen i Solheimsviken ble overført til Statens vegvesen helt tilbake i februar 2006, og er for lengst bebygget med ny rundkjøring i krysset Solheimsgaten/Møllendalsveien. Rundkjøringen ble bygget i forbindelse med anleggsarbeidene for Bybanen og den nye broen over Nygårdsstrømmen.

Havnevesenet har avtalt en salgssum på fire millioner kroner med Statens vegvesen for den 1340 kvadratmeter store parsellen.

Den andre tomten som selges, er den såkalte Gassverkstomten i Dokken. Den selges for 6,5 millioner kroner til BIR, som skal bygge sentral for bossnett der.

Tror på løsning

Havnedirektør Inge Tangerås sier at han er komfortabel med løsningen med sperret konto.

— Det er en helt grei løsning, så får vi komme tilbake til hvordan pengene skal fordeles til slutt, sier han.

Det gjeldende forslaget er at 2/3 av verdiene utover bokført verdi skal tilfalle kommunen, mens 1/3 går til Havnevesenet. Fortsatt er ikke kommunen og havnevesenet enig i de siste detaljene, men Tangerås tror ikke det vil ta veldig lang tid.

— Vi er fortsatt i prosess, men håper å komme frem til en omforent løsning om ikke så altfor lenge. Men det var viktig å få gjort disse transaksjonene nå, for det begynner å bli gamle saker, sier han.