Nygård kjøpte de ca. 45 kvadratmeterne fra et dødsbo på Søreide, tett ved familiens egen eiendom. Han reagerte sterkt på at gebyret for handelen langt oversteg selve kjøpesummen.

Da BT omtalte saken, innrømmet byggesaksbyråd Lisbeth Iversen at gebyret virket drøyt.

«Det er sjelden vi får inn eksempler av en slik karakter. Her virker summen urimelig. Vi må se om denne enkeltsaken har et urimelig høyt gebyr», sa Iversen i begynnelsen av februar i år.

— Derfor er det veldig skuffende at faginstansen i kommunen nå likevel har avslått klagen vår og tviholder på gebyret, sier Richard Nygård.

Ikke «åpenbart urimelig»

Etat for byggesak og private planer i Bergen kommune mener at det fastsatte gebyret i denne saken er vedtatt med bakgrunn i gjennomsnittlige utgifter for sakstyper som denne, og viser til en rekke paragrafer over flere sider.

Ifølge gebyrregulativet kan etaten med hjemmel i plan- og bygningsloven redusere gebyr «som anses åpenbart urimelig».

Etaten konkluderer med at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig.

- Vi kommer til å klage videre til neste instans, men vinner vel neppe frem der heller hvis de samme betraktningene legges til grunn også der.

Nygård har likevel valgt å klage på nytt, ettersom han mener størrelsen på gebyret strider sterkt mot folks oppfatning av hva som er riktig.

Byråden er klageinstans

- Byråkratiet er utrolig stivbeint. Det verste er likevel at byråden gir oss falske forhåpninger ved å kommentere at dette virker urimelig. Men det er vel slik politikerne opererer, at de skaffer seg billige sympatipoeng ved å gå ut på den måten, sier Richard Nygård.

Politisk rådgiver for byråd Lisbeth Iversen, Tor André Ljosland, understreker at byråden ikke har tatt stilling til denne aktuelle saken.

— Nå har fagetaten gjort sitt vedtak. En eventuell ny klage vil havne på byrådens bord, og først da får hun selv mulighet til å vurdere urimeligheten i gebyrstørrelsen, sier Ljosland.

Han fastholder Lisbeth Iversens tidligere uttalelser om at gebyrene virker urimelig høye for kjøp av et såpass lite jordstykke.

— Kommer det en klage, skal vi vurdere den seriøst, lover Ljosland.