Det var i mai 2011 at cruiseskipet «Costa Deliziosa» tok med seg to pullerter og deler av Skoltegrunnskaien på sjøen. Nå har Bergen tingrett bestemt at de må punge ut millioner av kroner i erstatning.

Ifølge dommen må de betale 5.110.764 kroner til KLP og 500.000 kroner til Havnevesenet. I tilegg kommer saksomkostninger på ca. 1,3 millioner kroner.

— Dette er en seier for oss, sier Jon Aage Andersen, advokat for KLP Skadeforsikring og Bergen og Omland Havnevesen (BOH).

«Costa Deliziosa» reiste også motsøksmål mot BOH for de utgifter som rederiet ble påført som følge av hendelsen. Dette vant de ikke frem med.

— Vi er selvfølgelig fornøyde med å ha vunnet frem alle krav og tar dommen til etterretning. Noen kommentar utover det har jeg ikke, da jeg kun har fått lest slutningen, sier Andersen.

Forsømte jobben

Retten konkluderer med at skaden på Skoltegrunnskaien er forårsaket ved feil eller forsømmelser av personer som utførte arbeid i skipets tjeneste.

Hadde kapteinen hatt maskinkontroll på broen og bedre informasjon underveis, kunne han også unngått den ukontrollerte bevegelsen. Manglende bruk av skipets sidepropeller spilte også inn, mener retten.

«Særlig skadeevnen og risikoen for betydelig skade dersom skipet skulle komme i ukontrollert bevegelse ut fra kai, tilsier etter rettens vurdering at det skal stilles svært strenge krav til kapteinens og mannskapets opptreden for å forhindre en slik hendelse», heter det i dommen.

Det har ikke lykkes BT å få kontakt med det italienske rederiets advokat for kommentar.

Like før avgang

Det var store skader på Skoltegrunnskaien etter at det gigantiske cruiseskipet «Costa Deliziosa» slet seg.

Havnedirektør Inge Tangerås synes det er hyggelig at forsikringsselskapet har fått gjennomslag for kravet de hadde mot rederiet.

— Det var greit å få konstatert av retten at det ikke var hos kaianlegget årsaken lå, sier han.

Skipet lå til kai da ulykken skjedde.

Sto og så på

— Det ble bevegelse i skipet like før avgang. De skulle ta opp noen ekstra fortøyninger da hele båten slet seg, opplyste Havnevakten.

Guide Xie Zeyan sto og ventet på kaien med en gruppe passasjerer da ulykken skjedde.

— Det var et forferdelig høyt brak, påpekte Xie Zeyan og la til:

ØDELAGT: 50 meter kai ble ødelagt.
JO HJELLE

— Jeg tror kanskje det skyldes den sterke vinden.

- Så stygt ut

Hele 50 meter av kaien ble ødelagt, da kraften fra cruseskipet ble for stor for den ene pullerten.

SKADER: Etter rettens vurdering skulle kapteinen åpenbart tatt høyde for at vindstyrken kunne øke til liten storm i kastene, heter det i dommen.
JO HJELLE

— Det var et virkelig høyt smell og det var bare flaks at ingen sto i nærheten, fortalte en Securitas-vakt som ønsket å være anonym.

Skipet er 294 meter langt og har en kapasitet på 2828 passasjerer og et mannskap på 1100.

— Det var folk på vei ombord i båten sekunder før den drev ut fra kaien og gangveiene gikk i sjøen, uttalte sikkerhetssjefen i Bergen og omland havnevesen, Roald Eliassen.

Han har aldri vært med på noe lignende.

— Det så veldig stygt ut, men heldigvis var det kun materielle skader, sa Eliassen.

Venter på rapport

Ifølge havnekaptein Johannes Yndestad var det mange på kaien som observerte det som skjedde.

SKADER: Det var kraftig vind da det store skipet slet seg ved Skoltegrunnskaien i mai 2011.
JO HJELLE

— Det har heldigvis gått fint og alt er vel ombord, påpekte Yndestad.

Adminstrerende direktør i European Cruise service, Arthur Kordt, fortelller at det var de som hadde ansvaret for turistene mens det hele sto på.

— Vi hadde ganske mange passasjerer på utflukt. Det var heldigvis ingen som kom til skade, sa Kordt.

Følger for trafikken

Havnekapteinen fortalte den gang at hendelsen kunnefå følger for cruiseskip som skulle komme til byen.

— Det er ingen krise de første dagene, men vi vil bruke mandagen til å se på hvordan vi skal klare resten av sesong, sier han.

Cruiseskipet «Costa Deliziosa» tok turen videre til Geiranger etter hendelsen.

SMELL: Guide Xie Zeyan sto på kaien med en gruppe turister da ulykken skjedde.
JO HJELLE