Fra 2005 til 2007 økte transportselskapet Skaartrans AS fra Bergen omsetningen fra 12,4 millioner kroner til 26,1 millioner kroner. Samtidig økte de resultatet før skatt fra 0,6 millioner kroner til 2,7 millioner kroner.

Siden starten i 1988 var selskapet både eid, drevet og styrt av samme familie. Men 10. oktober 2007 ble det annonsert at selskapet var til salgs.

Hindringer i veien

Hordasped AS og Svanevik Holding AS meldte sin interesse. Raskt ble det signert en intensjonsavtale, hvor selger påtok seg å «tilrettelegge nødvendig informasjon og dokumentasjon om virksomheten som vil være av betydning for en vellykket gjennomføring» av salget.

I januar 2008 ble det inngått avtale om kjøp av alle aksjene til en sum av 14 millioner kroner.

Men raskt fant kjøperne hindringer i veien. I oktober samme år gikk selskapet til skifteretten og slo seg selv konkurs. Deretter gikk Hordasped AS og Svanevik Holding AS til sak mot selgerne, hvor de krevde kjøpet hevet grunnet tilbakeholding av viktige opplysninger.

Dømt til å betale tilbake

Denne uken falt dommen i Bergen tingrett, og selgerne ble dømt til å tilbakebetale hele kjøpesummen på 14 millioner kroner, samt 644.011 kroner i utgifter og sakskostnader.

— Hordasped og Svanevik inngikk forhandlinger om kjøp av aksjene i Skaartrans motivert ut fra at det var en transportbedrift basert på solide kontrakter. Men saksøkerne hevder at det forelå omstendigheter som de ikke ble gjort kjent med. Selskapet var i en situasjon som ikke ga grunnlag for Skaartrans’ optimisme. Forholdet til dens største og viktigste kunde, Tollpost Globe AS, hadde hatt en negativ utvikling. For saksøkerne var dette viktige omstendigheter av avgjørende betydning for kontrakten, heter det i rettens vurdering.

Opplyste ikke om problemer

Samtidig var en viktig rute sagt opp. Til denne ruten hadde Skaartrans bestilt tre containerbiler, biler de følgelig ikke hadde kontrakter til eller forventninger om kontrakter til. Retten mener de saksøkte måtte være klar over at de tre containerbilene ville utgjøre et høyt kostnadsnivå det ville være vanskelig å betjene.

Retten mener at det ikke ble opplyst om den negative utviklingen i forholdet til den viktigste kunden før salgsavtalen ble inngått, og at selgerne var klar over den faktiske situasjonen i selskapet - eller at de burde ha vært det.

— Det er klart at saksøkerne ikke ville ha kjøpt aksjene dersom de hadde blitt varslet om risikoen knyttet til Tollposts kontrakter, konkluderer retten.

Derfor må de fire selgerne betale tilbake hele salgssummen på 14 millioner kroner, i tillegg til omkostninger til utgifter i forbindelse med kjøpet på 200.274 kroner. De ble også dømt til å betale saksøkers omkostninger på 443.737 kroner.

Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med de saksøktes advokat lørdag formiddag.