Like før klokken 12 søndag var havaristen fortøyd ved kai på Raudeberg, fem timer etter at båten kom fri grunnen den hadde stått på siden forrige fredag.

— Nå er de i ferd med å stenge den inne med oljevernutstyr. Det gjør vi siden havaristen fortsatt har åpninger i skutebunnen, sier Hans Petter Mortensholm, prosjektleder i Kystverket med ansvar for operasjonen.

Ved kai skal man prøve å få ut resten av oljen fra konteinerskipet, før det tas videre til tørrdokk torsdag. Rederiet som eier skipet tar nå over beredskapsarbeidet.

— Vi har stilt krav om at de skal stille med eget mannskap og føre tilsyn selv, og det gjør de, sier Mortensholm.

Ingen utslipp

Like før klokken syv søndag morgen hadde det flødd nok til at MV «Celina» forlot grunnen hvor hun har stått fast siden forrige fredag. Konteinerskipet slepes nå av to slepebåter med cirka en knops hastighet mot Raudeberg.

— Det er alltid usikre faktorer før et slikt avtrekk, men det gikk veldig fint, sier Mortensholm.

Blant annet ble det fryktet at det kunne ligge olje i områder som har vært skjult av skipet mens det sto på grunn. Siden det 123 meter lange skipet gikk på grunn for over en uke siden, har det ikke lekket ut verken olje eller drivstoff.— Vi har ikke sett noe i sjøen verken fra helikopter eller beredskapsfartøyene. Man har vært heldige her, fordi man ikke fikk utslipp umiddelbart da skipet gikk på grunn, sier Mortensholm.

Høy beredskap

Skipet hadde 280.000 liter tungolje og 67.000 liter diesel om bord. 115.000 liter tungolje har blitt pumpet ut fra de skadede tankene i havaristen. Resten vil pumpes ut når havaristen kommer til kai. Klokken ni passerte de under Måløybrua med flere følgefartøyer.

K/V «Ålesund» leder oljevernberedskapen.

Man har vært heldige her

Hans Petter Mortensholm, prosjektleder i Kystverket

— Så langt går alt veldig fint. Skipet er ikke helt tett, men det kommer ingen ting ut, sier kapteinløytnant Jan Berge Haugland på kystvaktskipet.

I tillegg til kystvaktskipet og taubåtene følger fire dykkerfartøyer med lenser samt Kystverkets oljevernsfartøy det tyskeide skipet. Redningsskøyten «Emmy Dyvi» er også med. Ved 12-tiden regner de med å være framme.

Trolig feilnavigering

Det var forrige fredag skipet gikk på grunn ved Gangsøya utenfor Måløy. Det skjedde i stor fart, og det var mange hull i skroget. Dykkere tettet en del småhull med treplugger og magnetmatter.

Etter grunnstøtingen jobbet to taubåter med å holde skipet på plass på grunnen mens det ble arbeidet for å tett hullene i skroget. Dersom skipet hadde blitt dratt av grunnen var det fryktet at det ville gå rett til bunns.

Onsdag ble det klart at grunnstøtingen trolig skyldtes feilnavigering. Kapteinen var selv på broen da ulykken skjedde. Onsdag startet også arbeidet med å heise containere av skipet, slik at arbeidet med å tømme det for olje kunne starte.Skipet er registrert på Antigua og Barbuda og ingen av mannskapet om bord var norske.

STORT FØLGE: - Det har ikke lekket ut olje siden skipet gikk på grunn. Vi vil ikke at det skal lekke ut noe mens det slepes heller, sier Hans Petter Mortensholm, prosjektleder i Kystverket.
Kai Skavlid