Slankekuren synes å være over for statens sparegris.

– April 2009 er den beste måneden i fondets historie, både i absolutt og relativ avkastning, i kroner og prosent. Verdien av fondet ser helt annerledes ut nå enn for bare kort tid siden, sier oljefond-sjef Yngve Slyngstad til NTB.

Onsdag la han fram et nedslående resultat for første kvartal, men bak disse tallene ser alt så mye bedre ut.

– Markedene snudde omtrent samtidig med at vi la fram årsresultatet 11. mars. På de ti ukene som har gått, er porteføljen opp med 361 milliarder kroner. Det sier noe om fondets størrelse, men også om svingningene i markedet, sier Slyngstad.

Kritikk Direktøren i det som formelt heter Norges Bank Investment Management måtte tåle ramsalt kritikk da han i mars presenterte et årsresultat for 2008 som viste 633 milliarder kroner i minus.

Den negative utviklingen fortsatt i første kvartal. Fallet i de internasjonale aksjemarkedene førte til et tap på 66 milliarder kroner, eller 4,8 prosent, målt i internasjonal valuta. Det innebærer at oljefondet har gått 714 milliarder kroner i minus siden høsten 2007.

Markedsverdien av oljefondet er anslått til 2.076 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, ned 199 milliarder kroner fra årsskiftet. Men nå har sparegrisen som rommer våre framtidige pensjonspenger, igjen begynt å legge på seg.

– At fondet var verdsatt lavere ved utgangen av første kvartal enn ved utgangen av fjoråret, skyldes først og fremst kronekursen. Det har ingen betydning for kjøpekraften til oljefondet. Vi skulle ønske at flere vurderte fondet i et lengre tidsperspektiv – og ikke fra uke til uke, sier Slyngstad.

Han må likevel svare på hvordan det kan ha seg at fondets aktive forvaltning også nå kommer dårlig ut, sammenlignet med Norges Banks referanseportefølje. Det relative resultatet ble på minus 0,35 prosentpoeng.

Aksjebedring Mens aksjeforvaltningen hadde en meravkastning på 0,30 prosentpoeng i første kvartal, gikk renteforvaltningen 0,92 prosentpoeng i minus.

Dette innebærer at obligasjonene som fondet eier har svekket seg med om lag 10 milliarder kroner. Men Slyngstad understreker at dette ikke er realiserte tap og sier at også rentedelen av porteføljen opplever meravkastning i øyeblikket.

Oljefondet er ellers godt i gang med å styrke aksjeandelen fra 40 til 60 prosent, slik Stortinget har bedt om. Ved utgangen av første kvartal var andelen på 52,6 prosent, opp 49,6 prosent fra årsskiftet.

Oljefondet har også økt de avkastningsavhengige honorarene til eksterne forvaltere kraftig. I første kvartal utgjorde dette 414 millioner, mot 75 millioner i samme periode i fjor. Dette skyldes hovedsakelig en teknisk metodeendring, men også nysatsing i Asia og Afrika.

– Det er ingen motsetning mellom dette og de politiske signalene om at rommet for aktiv forvaltning skal strammes inn, hevder Slyngstad.

Tilførselen til oljefondet var 44 milliarder kroner i første kvartal, det laveste nivået siden fjerde kvartal 2004.